About subdivisions of the university block

Сьогодні кафедра інформаційних технологій — одна з 13 випускаючих кафедр університету, яка здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей (6.050101- рівень бакалавра), (7.05010101 – рівень спеціаліста) та 8.05010101 – рівень магістра)«Інформаційні управляючі системи і технології» (напрям підготовки 050101 «Комп’ютерні науки»).

Фахівці в галузі комп’ютерних технологій здатні розробляти сучасні компоненти комп’ютеризованих систем, у тому числі систем обробки інформації і управління; комп’ютеризованих систем проектування; програмного забезпечення ПЕОМ; систем автоматизованої обробки текстової і графічної інформації, а також працювати у сферах прикладної математики, системного аналізу і управління.

Предметом діяльності фахівців у галузі інформаційних управляючих систем і технологій є розроблення геоінформаційних систем (ГІС-технології), складання техніко-економічних обгрунтувань і технічних завдань, а також рішення проектних завдань у галузях: обчислювальних систем; алгоритмізації; організації і побудови баз даних; комп’ютерних мереж; виготовлення, тестування, налагодження і впровадження програмних продуктів, Інтернет-програмування.

Сьогодні на кафедрі інформаційних технологій здійснюється викладання більш як 30 навчальних дисциплін, серед яких:

 1. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів – ст.викл. Пономаренко О.Л.
 2. Технології комп’ютерного проектування – ст.викл. Пономаренко О.Л.
 3. Дискретна математика
 4. Лінійна алгебра – д.х.н., проф. Кругляк Ю.О.
 5. Веб-технології та веб-дизайн – д.х.н., проф. Кругляк Ю. О.
 6. Інтернет–технології – д.х.н., проф., Кругляк Ю.О.
 7. Методи та засоби захисту інформації – к.геогр.н., проф. Сербов М.Г., асист. Шуптар Н.Й.
 8. Об’єктно-орієнтоване програмування – к.геогр.н., доц. Кузніченко С.Д., асист. Шуптар Н.Й.
 9. Крос-платформене програмування – к.геогр.н., доц. Кузніченко С.Д.
 10. Алгоритмізація та програмування – к.геогр.н., доц. Кузніченко С.Д.
 11. Комп’ютерні мережі – к.геогр.н., доц. Кузніченко С.Д., асист. Шуптар Н.Й.
 12. Математичні методи дослідження операцій. Моделювання систем – к.т.н., доц. Великодний С.С.
 13. Організація баз даних, Методи та засоби інтегрованих даних, Розробка СБД – к.ф-м.н., доц. Козловська В.П.
 14. Чисельні методи, Проектування інформаційних систем – ст.викл. Крижанівська Т.В.
 15. Операційні системи, Технології розподілення ПО – ст.викл, Рольщиков В.Б., асист. Шуптар Н.Й.
 16. Грід-системи та технології хмарних обчислень, Об’єктно – орієнтоване програмування (часть2)- ст.викл. Рольщиков В.Б.
 17. Компютерна графіка, Введення у веб-програмування
 18. Управління IT – технології. Проектування інформаційних систем. Системний аналіз та проектування – ст.викл. Ременяк Л.В.
 19. Агентне моделювання. Геоінформатика та ГІС. Моделювання систем – к.т.н., доц. Онищенко С.М.
 20. Інформаційні технології моніторингу – ст.викл. Кострицька Л.С.
 21. Теорія алгоритмізації
 22. Філософські проблеми – к.геогр.н., доц. Коваленко Л.Б.