About subdivisions of the university block

Найменування дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади; для сумісників місце основної роботи, посада Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом) Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою присвоєно, назва теми дисертації
1 Англійська мова Шотова-Ніколенко Ганна Василівна В.о. зав. каф., доцент ОНУ ім. І.І. Мечникова, 1996-2001р., «Англійська мова та література», філолог, викладач англійської мови, магістр Кандидат філологічних наук, 10.02.01 «Філологія (мовознавство)», доцент, ОНУ ім. І.І. Мечникова, каф. іноземних мов, «Онімний простір романів Ю.І. Яновського» 2006р.
2 Англійська мова Баєва Валентина Михайлівна Ст.викладач ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1977р., «Англійська мова та література», філолог-германіст, викладач англійської мови
3 Англійська мова Куделіна Ольга Юріївна Ст. викладач ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1980-1985рр., «Англійська мова та література», філолог-викладач, перекладач
4 Англійська мова Попович Ірина Іванівна Викладач Полтавський державний педагогічний інститут, 1988-1993рр., «Англійська мова та література», викладач англійської мови
5 Англійська, німецька  мови Іванченко Андрій Валентинович Доцент Херсонський державний університет (ХДУ), 2004-2009 (ПМСО Англійська, німецька мова та література), спеціаліст, викладач англійської та німецької мови Кандидат філологічних наук, 10.02.04 «Германські мови», викладач, НУОЮА, каф. іноземних мов, «Лінгвостилістичні та функціональні особливості екфрасисних комплексів у художніх текстів», 2015 р.
6 Англійська мова Шаблій Олег Віталійович Ст. викладач ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1985-1990р., «Англійська мова та література», філолог, викладач англійської мови
7 Англійська мова Бец Ольга Олегівна Викладач Одеський національний університет iм. I.I. Мечникова, 2010 р., «Мова та література (англійська)», філолог, викладач англійської та німецької мови i літератури
8 Англійська мова Лукащук Ірина Володимирівна Викладач Ніжинський державний університет, 2006 р., “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)”, магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови
9 Французька мова Стрижньова Маріана Юріївна Викладач Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 2008 р., магістр філології, перекладач з французької та англійської мов, викладач-дослідник