About subdivisions of the university block

На теперішній час у відповідності з чинними програмами бакалаврського, магістерського та наукового рівнів вищої освіти, на кафедрі соціально-гуманітарних наук здійснюється викладання таких навчальних дисциплін

 

На початковому рівні вищої освіти «молодший бакалавр»:

1. Психологія ділового спілкування (спеціальність: 103«Науки про Землю»);

2. Іноземна мова (спеціальність: 103«Науки про Землю»);

3. Психологія (спеціальності 101«Екологія», 207«Водні біоресурси та аквакультура»);

4. Філософія та основи психології (спеціальність: 207«Водні біоресурси та аквакультура»);

5. Історія України та історія української культури  (спеціальність: 207«Водні біоресурси та аквакультура»);

6. Українська мова за професійним спрямуванням  (спеціальності: 103«Науки про Землю»,  122«Комп’ютерні науки», 207«Водні біоресурси та аквакультура»).

 

На рівні вищої освіти «бакалавр»:

1. Історія України та історія української культури  (усі спеціальності);

2. Іноземна мова (усі спеціальності);

3. Філософія та основи психології (спеціальності: 073 «Менеджмент», 101«Екологія», 103«Науки про Землю»,  122«Комп’ютерні науки», 183«Технології захисту навколишнього середовища», 193«Геодезія та землеустрій», 281 «Публічне управління та адміністрування»); 

4. Філософія (спеціальність: 207«Водні біоресурси та аквакультура»).

5. Політологія та основи соціології (спеціальності: 073 «Менеджмент», 101«Екологія», 103«Науки про Землю»,  122«Комп’ютерні науки», 183«Технології захисту навколишнього середовища», 193«Геодезія та землеустрій», 281 «Публічне управління та адміністрування»); 

6. Політологія (спеціальність: 207«Водні біоресурси та аквакультура»);

7. Українська мова за професійним спрямуванням  (спеціальності: 073 «Менеджмент», 101«Екологія», 103«Науки про Землю»,  122«Комп’ютерні науки», 183«Технології захисту навколишнього середовища», 193«Геодезія та землеустрій», 281 «Публічне управління та адміністрування»);

8. Основи правознавства та ділової української мови (спеціальність: 103«Науки про Землю»);

9. Українська мова як іноземна (для іноземних студентів всіх спеціальностей);

10. Історія та культура України (для іноземних студентів всіх спеціальностей).

 

На освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр»:

1. Психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах (спеціальність: 207«Водні біоресурси та аквакультура»);

2. Педагогіка та психологія вищої школи (спеціальність 101«Екологія», ОНП «Екологічна безпека” );

3. Іноземна мова (всі спеціальності).

 

На науковому рівні вищої освіти «доктор філософії»:

1. Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності (спеціальності: 051 «Економіка», 101«Екологія», 103«Науки про Землю»,  122«Комп’ютерні науки», 183«Технології захисту навколишнього середовища», 104«Фізика та астрономія», 113 «Прикладна математика»);

2. Сучасні підходи до викладання у вищій школі (спеціальності: 051 «Економіка», 101«Екологія», 103«Науки про Землю»,  122«Комп’ютерні науки», 183«Технології захисту навколишнього середовища», 104«Фізика та астрономія», 113 «Прикладна математика»);

3. Іноземна мова (спеціальності: 051 «Економіка», 101«Екологія», 103«Науки про Землю»,  122«Комп’ютерні науки», 183«Технології захисту навколишнього середовища», 104«Фізика та астрономія», 113 «Прикладна математика»).