flowers

Повідомлення ректорату про втрату професора Школьного Євгена Павловича

flowers
  • 28.12.2021

Шановні колеги, з глибоким сумом повідомляємо, що 24 грудня 2021 року у віці 94 років від нас пішов видатний Вчений, наш Вчитель та Друг – Школьний Євген Павлович!!!

З 1979 до 1986 року професор очолював  кафедру загальної і прикладної кліматології Одеського гідрометеорологічного інституту.  Він забезпечив суттєве підвищення рівня навчальної, методичної і наукової роботи кафедри. Його особистим здобутком стала розробка і впровадження нового навчального курсу – «Методи обробки й аналізу гідрометеорологічної інформації», що заснований на широкому використанні сучасних положень математичної статистики. Разом з тим, широке застосування методів математичної статистики стало невід’ємною складовою наукових досліджень викладачів кафедри, підготовки дипломних проектів. Завідування кафедрою проф. Школьний Є.П. поєднував з науковим керівництвом проблемною науково-дослідною лабораторією ОГМІ.


 З 1987 по 1990 рік Євген Павлович Школьний очолював кафедру загальної метеорології, яка у 1990 р. змінила назву на „Кафедра фізики атмосфери”.


Школьний Є.П. – автор наукових монографій, якиі підготував багато молодих науковців і викладачів. Уперше в Україні професором Є.П. Школьним було видано новий сучасний підручник “Фізика атмосфери”, який в наш час є основним підручником, рекомендованим для вивчення дисципліни фізика атмосфери у всіх вищих закладах освіти, де здійснюється підготовка фахівців-гідрометеорологів.У середу, 29 грудня 2021 р. о 10.00, відбудеться відспівування проф. Школьного Є.П. у  церкві Святого Георгія-Переможця (Меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї, вул. Дача Ковалевського, 150а, Київський район, Одеса).