Практична підготовка 051 магістри

Кафедра «Економіки природокористування»  приділяє значну увагу  виробничій практикам магістрів освітньої програми «Економіка довкілля та природних ресурсів», спеціальності 051 «Економіка», РВО Магістр. Виробнича практика у магістрів проводиться виключно за межами університету на підставі двосторонніх договорів між ОДЕКУ та структурними підрозділами і підприємствами, а саме: Нижнєдністровський національний природний парк, , Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеський коледж комп’ютерних технологій, Приватбанк, МПП «Землеустрій», КП ЖКС «Вузовський», ТОВ «Клевер-Тім», ТОВ «Електрик-Інжинірінг», ТОВ «Волсбуд» БМП, ТОВ «Едельвей-ВС», ТОВ ВКФ «ЮВІКС» . Університет має можливість направляти студентів на виробничу практику в більшість регіонів України.

Виробнича практика повністю забезпечена відповідними методичними та нормативними документами, які в обов’язковому порядку проходять встановлену процедуру погодження та затверджуються на засіданнях групи забезпечення спеціальності 051 «Економіка».

Керівництво практикою здійснюється як з боку кафедри, так і підприємства, згідно наказу і графіку їх проведення. Керівниками практики на підприємствах є провідні спеціалісти, завідуючі лабораторіями, начальники відділів, начальники підприємств. Навчально-методичне керівництво та контроль за виконанням програми виробничої практики забезпечує випускаюча економіки природокористування.

Метою виробничої практики є закріплення знань теоретичного та практичного матеріалу з основ менеджменту, маркетингу, економіки природокористування, внутрішньофірмового планування, організації інвестиційної діяльності, рекреаційно туристичної діяльності у регіонах України.

Придбання навичок зі складання, обробки та аналізу оперативних матеріалів, використанню існуючих методик при розрахунку ефективності інвестиційних проектів, складанню окремих розділів внутрішньофірмових планів, а також збір даних для написання магістерської кваліфікаційної роботи та їх наукова обробка.

До задач виробничої практики належать: придбання навичок аналізу економічних даних та використання їх у різних планах підприємства; вивчення стану туристичної і інвестиційної діяльності в Україні; застосування нових методів аналізу при розробці стратегічних і бізнес планів; вивчення організаційної структури бази практики.

В результаті проходження виробничої практики студенти повинні знати:

Методичне керівництво практикою здійснюється кафедрою економіки природокористування ОДЕКУ; безпосереднє керівництво практикою на базах здійснюють найбільш кваліфіковані фахівці від бази практики.

Звіт з практики захищається  студентами кафедрі економіки природокористування.

Спільно з відділом сприяння працевлаштуванню випускників університету, кафедрою здійснюються також заходи по розподілу молодих спеціалістів, у першу чергу, з урахуванням потреб тих підрозділів, на базі яких проводяться виробничі практики.