Практична підготовка. Доктор філософії 101

Практична підготовка аспірантів передбачає наукову і науково-педагогічну навчальну практику, під час якої аспіранти набувають знань і навичок проведення навчальних занять, самостійного наукового дослідження при роботі у складі наукових колективів (груп). Керівництво навчальною практикою здійснює, як правило, науковий керівник аспіранта. Програма практики передбачає ознайомлення з:

Під час проходження навчальної практики аспіранти повинні отримати такі навички: