Практична підготовка студентів РВО бакалавр за спеціальністю 103 Науки про Землю (ОПП «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України»)

Практична підготовка студентів кафедри військової підготовки є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми, метою якої є здобуття студентами компетентностей, професійних умінь і навичок в процесі здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня. Вимоги до практичної підготовки визначаються освітньо-професійною програмою РВО бакалавр для спеціальності 103 Науки про Землю.

 

У ході практичної підготовки студенти відпрацьовують теоретичний матеріал, викладений на аудиторних заняттях, знайомляться зі специфікою майбутньої професійної діяльності, а також опановують сучасні методи, які дозволять творчо розв’язувати професійні задачі. Крім цього, важливим результатом практичної підготовки є усвідомлення студентами необхідності систематичного оновлення своїх знань і вмінь протягом усієї професійної кар’єри.

 

Перелік форм практичної підготовки наводиться у освітньо-професійній програмі, бюджет навчального часу на їх проведення визначається навчальним планом і робочими навчальними планами, а час проведення – графіком навчального процесу на поточний навчальний рік. Зміст заходів практичної підготовки, місце проведення, види навчальних занять та форми звітності за ними визначаються робочою програмою практики (польового виходу, курсу ПВПП, чергувань в НБП).

 

Практична підготовка за спеціальністю 103 Науки про Землю (ОПП «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України») передбачає такі форми її проведення:

– курс первинної військово-професійної підготовки;

– польові виходи з навчальної дисципліни «Технічні засоби гідрометеорологічної служби»;

– чергування у навчальному бюро погоди;

– навчальні практики за такими навчальними дисциплінами:

• методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань;

• методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання);

• основи геодезії;

• основи агрометеорології;

• фізика атмосфери;

• синоптична метеорологія;

 

У якості матеріально-технічної бази для проведення заходів практичної підготовки використовуються:

– Навчальний центр Військової академії (м. Одеса);

– полігон технічних засобів гідрометеорологічної та гідрографічної служби кафедри військової підготовки;

– навчальне бюро погоди кафедри військової підготовки;

– метеорологічний центр Одеського державного екологічного університету;

– гідроекологічний центр Одеського державного екологічного університету;

– морський центр Одеського державного екологічного університету;

– Центр прогнозів кафедри військової підготовки Одеського державного екологічного університету.

 

2024


20232022
20212020

2019


2018
2017