Практична підготовка

Кафедра океанології та морського природокористування   http://dpt18s.odeku.edu.ua/  приділяє значну увагу навчальним і виробничим практикам бакалаврів освітньої програми «Гідрометеорологія», спеціальності 103 «Науки про Землю», РВО Бакалавр та магістрів освітньої програми «Океанологія та Гідрографія», спеціальності 103 «Науки про Землю», РВО Магістр. Практична підготовка фахівців океанологів та гідрографів всіх рівнів вищої освіти навчання виконується при підготовці молодих спеціалістів з урахуванням сучасних вимог науки та виробництва.

Навчальна практика зі спеціальності проводиться на базі навчальної лабораторії  кафедри «Океанології та морського природокористування» (ауд. 622, корпус 2), керівниками практики є викладачі кафедри.

  Виробнича практика у магістрів проводиться виключно за межами університету на підставі двохсторонніх договорів між ОДЕКУ та структурними підрозділами, в першу чергу, Державної служби надзвичайних ситуацій України (ДСНС України) .

  Всі категорії практик (навчальні, виробничі) повністю забезпечені відповідними методичними та нормативними документами, які в обов’язковому порядку проходять встановлену процедуру погодження та затверджуються на засіданнях групи забезпечення спеціальності 103 «Науки про Землю».

Керівництво практикою здійснюється як з боку кафедри, так і підприємства, згідно наказу і графіку їх проведення. Керівниками практики на підприємствах є провідні спеціалісти, завідуючі лабораторіями, начальники відділів, начальники підприємств. Навчально-методичне керівництво та контроль за виконанням програм виробничої  практики забезпечує випускаюча кафедра «Океанології та морського природокористування.»

Одним з важливих завдань виробничої практики є збір вихідної інформації та матеріалів гідрометеорологічних спостережень по об´єктах досліджень з метою їх подальшого використання для написання  магістерських робіт.

     Звіти студентів про виробничу практику захищаються на кафедрі Океанології та морського природокористування, а найкращі з них доповідаються на студентських наукових семінарах.

  Підсумки про результати проходження студентами навчальних і виробничих практик розглядаються щорічно на засіданнях кафедри «Океанології та морського природокористування» як і інші питання пов‘язані з їх організацією. Спільно з відділом сприяння працевлаштуванню випускників університету, кафедрою здійснюються також заходи по розподілу молодих спеціалістів, у першу чергу, з урахуванням потреб тих підрозділів, на базі яких проводяться виробничі практики.