flowers

Про наукові здобутки молодих вчених кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності ОДЕКУ

flowers
  • 30.05.2023

23 травня 2023 р. відбулось засідання секції кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності конференції молодих вчених ОДЕКУ.

 

Участь у конференції прийняли магістри 1-го року навчання денної та заочної форм зі спеціальностей 073 Менеджмент та 281 Публічне управління та адміністрування, а також аспіранти першого року навчання та молодий викладач кафедри.

 

Учасники конференції представили змістовні доповіді з широкого спектру тем. В ході засідання доповідачі відповідали на питання як з боку викладачів кафедри, так і колег-учасників, що підкреслювало зацікавленість аудиторії та створювало приємну атмосферу живої дискусії.

 

Відкрила засідання з вітальним словами зав.кафедри, професор Павленко Олена Пантеліївна, а наприкінці було висловлено побажання учасникам щодо подальших наукових успіхів, а також привітання з успішним виступом.

 

За результатами проведення конференції планується формування електронного збірнику тез, а кожен учасник-доповідач отримає відповідні наукові кредити.