flowers

Про організацію освітнього процесу в осінньому семестрі 2022/23 н.р

flowers
  • 18.07.2022

Н А К А З

«08» 07 2022 р.

№ 100-ОД

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист МОН “Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році” № 1/7035-22 від 27.06.2022р.) та Одеської обласної військової адміністрації (лист “Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році” від 28.06.2022 р. № 1912/01-32/2-22/6429), наказу по ОДЕКУ “Про внесення змін до навчальних планів на 2022/23 н.р.” від 26.05.2022р. № 69-ОД”, Розпорядження по ОДЕКУ “Про підготовку до організації освітнього процесу в 2022/23 н.р.” від 28.06.2022р. №32

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати освітній процес в осінньому семестрі 2022/2023 н.р. для здобувачів денної форми навчання згідно із затвердженим Вченою радою університету графіком навчально процесу, в тому числі:
– 2 – 4 курсів освітніх рівнів “бакалавр” та “магістр” з 15 серпня 2022 р.;
– 1 курсу освітнього рівня “бакалавр” та “молодший бакалавр” з 12.09.2022 р.;
– 1 курсу освітнього рівня “магістр” з 01.10.2022 р.

2. З метою гарантування безпечних умов навчання та праці для усіх учасників освітнього процесу:
– розпочати освітній процес з 15 серпня в змішаному режимі до часу затвердження актів комісії з оцінки будівель, (споруд, приміщень) щодо можливості використання підготовлених в університеті укриттів місткістю, яка гарантує укриття під час повітряної тривоги всіх учасників освітнього процесу та працівників університету;
– практичну частину запланованого на осінній семестр 2022/2023 н.р. навчального навантаження (практичні заняття, лабораторний практикум, навчальні чергування, колоквіуми тощо) проводити в аудиторному режимі, якщо це дозволить безпекова ситуація у м. Одеса;
– забезпечити проведення аудиторних занять для основного контингенту студентів денної форми навчання у першій половині робочого дня та он-лайн заняття (консультації) за тим же розкладом у другій половині дня для студентів, які з об’єктивних причин не можуть відвідувати аудиторні заняття;
– студенти першого курсу всіх освітніх рівнів денної форми навчання починають навчальні заняття в тому ж самому режимі, в якому навчаються на дату початку занять першого курсу (див. пункт 1 наказу) студенти 2 – 4 курсів;
– забезпечити безумовне переривання освітнього процесу, що здійснюється в аудиторному режимі в будівлях та приміщеннях університету, у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення. Учасники освітнього процесу повинні організовано під керівництвом викладача, який проводить заняття, прослідувати до споруд цивільного захисту і перебувати в них до скасування сигналу.

3. Навчальному відділу (Сапко О.Ю.):
3.1. Складати розклад навчальних занять для здобувачів денної форми навчання:
– магістерського рівня першого року навчання з урахуванням тривалості семестру 10 тижнів;
– бакалаврського та початкового рівнів першого року навчання з урахуванням тривалості семестру 11 тижнів;
– бакалаврського та початкового рівнів другого-четвертого років навчання з урахуванням тривалості семестру 14 тижнів.
При цьому передбачити відпрацювання навчальних дисциплін для решти тижнів (до 15 тижня) протягом семестру по суботах.
3.2. Разом з відділом охорони праці та деканатами запланувати проведення на початку нового навчального року навчання та тренувань щодо дій співробітників та студентів у разі об’яви повітряної тривоги.

4. Директору НН Гідрометеорологічного інституту (Овчарук В.А.) та деканам факультетів (Бучинська І.В., Чугай А.В.) із залученням кураторів студентських академічних груп провести роз’яснювальну роботу серед студентів денної форми навчання щодо поновлення аудиторного режиму освітнього процесу в осінньому семестрі.

5. Завідувачам кафедрами:
– забезпечити переробку до початку навчального року силлабусів навчальних дисциплін або надання студентам відповідних пояснень стосовно можливого перерозподілу аудиторної та самостійної роботи студентів;
– забезпечити перегляд та, за потреби, переробку до 01.10.2022 р. практичної частини електронних навчальних курсів навчальних дисциплін з метою забезпечення здобуття студентами, які з об’єктивних причин не можуть відвідувати аудиторні заняття;
– передбачити можливість проведення практичних занять в аудиторії у режимі, який би дозволив участь у дистанційному форматі тих студентів, які за об’єктивними причинами не мають можливість приступити до занять в аудиторії.

6. Проректору Крачковській М.А.:
– провести комплекс необхідних підготовчих робіт в навчально-лабораторних корпусах і гуртожитках університету до початку аудиторних занять та прийому студентів;
– до початку нового навчального року повністю завершити роботи щодо обладнання укриття/сховища із розрахунку укриття всього наявного контингенту студентів та співробітників університету, відповідно до листа ДСНС України
“Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти” від 04.07.2022р. № 03-3067/162-2.

7. Директорам відокремлених структурних підрозділів університету (Кіріяк С.Г., Ковальчук В.В.) здійснити комплекс заходів щодо підготовки та розпочати 2022/2023 н.р. у повній відповідності до листа МОН України “Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році” № 1/7035-22 від 27.06.2022р. та цього наказу.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора- проектора з навчальної роботи Сербова М.Г.

Ректор

Степаненко С.М.