flowers

Розпорядження №70. Про завершення освітнього процесу в першому семестрі 2022/2023 навч.році

flowers
  • 29.11.2022

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«28» листопада 2022 р.

№ 70

«Про завершення освітнього процесу в першому семестрі 2022/2023 навч. році»

     Відповідно до рішення ректорату Одеського державного екологічного університету від 28 листопада 2022 року, з урахуванням хаотичних багаточасових та багатодобових відключень міста Одеса та навчальних корпусів ОДЕКУ від енергопостачання, відсутністю стабільного мобільного та Інтернет зв’язку, неможливістю забезпечення в проведені стандартних процедур семестрового та підсумкового контролю з використанням системи Е-навчання університету,

ВСТАНОВИТИ:  

1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання всіх освітніх програм та спеціальностей 1-2 курсів РВО молодшого бакалавра, 1-4 курсів РВО бакалавра, 1 курсу РВО магістра:

– подовжити термін екзаменаційної сесії по 14 грудня 2022 року включно;

дозволити викладачам, які визначені наказом як відповідальні за проведення семестрового контролю, зарахувати інтегральну оцінку поточного семестрового контролю за навчальною дисципліною (теоретична та практична частини) як підсумкову семестрову оцінку за навчальною дисципліною із занесенням цієї оцінки у заліково-екзаменаційну відомість для студентів, які не змогли за об’єктивними причинами прийняти участь у проведені запланованих іспитів/залікових контрольним роботах через систему Е-навчання станом на 15 грудня 2022 року, але мають позитивні (≥ 60%) оцінки поточного семестрового контролю за навчальною дисципліною (теоретична та практична частини).

2. Навчальному відділу не пізніше 31 січня 2023 року розробити та подати на затвердження в встановленому порядку пропозиції щодо проведення додаткової екзаменаційної сесії за перший семестр до початку другого семестру поточного навчального року для студентів, які станом на 15.12.2022р. не будуть мати позитивної підсумкової оцінки за результатами навчання. Тривалість додаткової екзаменаційної сесії – два тижні.

3. Для здобувачів вищої освіти всіх освітніх програм та спеціальностей денної та заочної форм навчання 2-го випускного курсу РВО магістра:

– подовжити термін захисту кваліфікаційних магістерських робіт по 14 грудня 2022 року включно;

– сформованим Атестаційним комісіям з урахуванням їх технічних можливостей дозволити проведення захисту кваліфікаційних робіт магістрів з використанням процедур: проведення Zoom-конференцій або конференцій з використанням інших засобів дистанційного зв’язку; захисту в аудиторному режимі; використання Google-форм тощо.

4. Навчальному відділу до 31.12.2022 р. підготувати пропозиції щодо проведення додаткової сесії роботи Атестаційних комісій по захисту магістерських кваліфікаційних робіт для магістрів 2-го курсу навчання, які станом на 25 листопада 2022 року повністю виконали план підготовки кваліфікаційної роботи, але з об’єктивних обставин не змогли прийняти безпосередню участь у захисті своєї випускної роботи.

5. Загальний контроль за виконанням Розпорядження покласти на першого проректора-проректора з навчальної роботи Сербова М.Г.


Ректор

Степаненко С.М.