About subdivisions of the university block

Кафедра військової підготовки Одеського державного екологічного університету здійснює підготовку військових фахівців за такими програмами:

1) Програма підготовки військових фахівців з вищою освітою для служби за контрактом.

Галузь знань 10 Природничі науки, спеціальність 103 Науки про Землю, спеціалізація «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України».

Термін навчання 5,5 років, схема навчання “курсант”. Форма навчання денна, за кошти державного бюджету України.

Обсяги державного замовлення на підготовку військових фахівців за вказаною спеціальністю визначаються щорічними спільними наказами Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України.

2) Військова підготовка громадян України за програмами підготовки офіцерів запасу за такими військово-обліковими спеціальностями:

– «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України»;

– «Обробка та аналіз гідрометеорологічної (метеорологічної) та геофізичної інформації».

Термін навчання 2 роки. Форма навчання денна (методом «військового дня»), на контрактній основі (за кошти фізичних та юридичних осіб).

Вартість навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на 2022-2023 навчальний рік становить 12000 грн. на рік.