Прокоф’єв Олег Милославович

ПРОКОФ’ЄВ ОЛЕГ МИЛОСЛАВОВИЧ – завідувач кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету, кандидат географічних наук, доцент, фахівець в галузі метеорології та кліматології.


Освіта

2015 доцент кафедри метеорології та кліматології, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

2014 кандидат географічних наук зі спеціальності «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія», Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

2007 магістр з метеорології, Одеський державний екологічний університет, спеціальність «Метеорологія» (м. Одеса)


Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Обов’язки, що виконуються на громадських засадах:

2012р.-дотепер – заступник директора гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету (м. Одеса) з навчально-методичної роботи

Членство у комісіях, радах, організаціях:

2012р.-дотепер – секретар методичної комісії гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2012р.-дотепер – член Вченої ради гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2017р.-дотепер – член та один з співзасновників всеукраїнської громадської неурядової організації „Українське метеорологічне та гідрологічне товариство”

2019р.-дотепер – член методичної ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2019р.-дотепер – член науково-технічної ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2019р.-дотепер – член Вченої ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2019р.-дотепер – член групи забезпечення спеціальності 103 «Науки про Землю» на рівні PhD Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2020р.-дотепер – гарант освітньо-професійної програми підготовки «Метеорологія і кліматологія» спеціальності 103 «Науки про Землю» на рівні «Магістр» Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2021р.-дотепер – член всеукраїнської наукової громадської організації «Українське географічне товариство»


Професійні відзнаки:

2015р. – Почесна грамота гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів

2016-2018рр. – Стипендіат Кабінету Міністрів України (постанова  Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 1.06.2016  року  № 2. ( Додаток п.142)).


Наукові інтереси

 1. Полярна метеорологія та кліматологія
 2. Фізичні основи впливу на атмосферні процеси

Грантова діяльність

2013р. Учасник міжнародного проєкту «Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE) MIS-ETC 2642, Jop “Black Sea Basin 2007-2013”».

2017р. Індивідуальний грант. Науково-дослідна робота «Моделювання формування і розповсюдження глибинних вод в морі Веддела та дослідження впливу геомагнітної активності на атмосферні процеси тропосфери д Антарктичним півостровом» (Відповідальний за розділ „Оцінка впливу геомагнітної активності на стан синоптичних процесів над антарктичною станцією «Академік Вернадський» і атмосферної циркуляції над станцією і Антарктичним півостровом”).

2021р. Учасник держбюджетної науково-дослідної теми «Комплексний метод ймовірносно-прогностичного моделювання екстремальних гідрологічних явищ на річках Півдня України для забезпечення сталого водокористування в умовах кліматичних змін» (№ ДР 0121U010964).

2021р. Учасник міжнародного проєкту “Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation”, який виконується у рамках 6-го конкурсу програми Erasmus+ Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейської Комісії.


Деякі публікації останніх років

Навчально-методичні:

 1. ДановаТ.Є., Прокоф’єв О.М. Палеокліматологія (конспект лекцій). – Одеса: ОДЕКУ. – 2016. 66 с.
 2. Овчарук В.А., Прокоф’єв О.М. European credit transfer system. ECTS – Інформаційний пакет з напряму підготовки “Гідрометеорологія”. – Одеса: ОДЕКУ. – 2016. 95 с.
 3. Прокоф’єв О.М. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт з дисципліни «Прикладна метеорологія та кліматологія» (БЗМ «Фізичні основи впливу на атмосферні процеси»). – Одеса: ОДЕКУ. – 2019. 25с.
 4. Прокоф’єв О.М. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт з дисципліни «Прикладна метеорологія та кліматологія» (БЗМ «Клімат полярних регіонів»). – Одеса: ОДЕКУ. – 2019. 88с.
 5. Прокоф’єв О.М. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт при вивченні дисципліни «Палеокліматологія» для студентів IІ року денної форми навчання рівень вищої освіти – магістр, 103«Науки про Землю» (спеціалізація «Кліматологія») / Прокоф’єв О.М. – Одеса, ОДЕКУ, 2020. – 26 с.

Статті:

 1. Данова Т.Е. Влагосодержание и влагоперенос в тропосфере Причерноморского региона в теплое полугодие / Т.Е. Данова, О.М. Прокофьев // Труды гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации. – Москва, 2016. – Вып. 360. – С. 79-94.
 2. Овчарук В. А. Максимальний стік дощових паводків річок Гірського Криму в умовах активного впливу підстильної поверхні / В.А.Овчарук, О.І. Тодорова, О.М. Прокоф’єв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – – №. 4 (47). – С. 29-36. (фахове видання)
 3. Вощиліна Д.С., Прокоф’єв О.М. Дослідженя багаторічних змін приземної температури повітря на станції Новолазарівська // iScience Poland (POLISH SCIENCE JOURNAL INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL), Issue 4(13), Part 1, Warsaw, 2019 С.34-39.
 4. Ovcharuk V.А. The study of the periodicity of catastrophic spring floods on the territory of Ukraine / A. Ovcharuk, O.M. Prokofiev, O. I. Todorova, N.S. Kichuk // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна. – 2019. Вип. 50. – С. 136-147, (фахове видання, Web of Science).
 5. Кущенко Л.В. Гідролого-генетичний аналіз часових рядів мінімального стоку річок в зоні недостатньої водності України за сучасних кліматичних умов / Л.В. Кущенко, М.В. Гопцій, О.І. Тодорова, О.М. Прокоф’єв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2019. – №. 3 (54). – С. 51-53. (фахове видання)

Тези конференцій:

 1. Прокоф’єв О.М. Використання взаємного спектрального аналізу для дослідження зв’язку приземної температури повітря Антарктичного півострова та індексу геомагнітної активності / І.Г. Прокоф’єва, О.І. Тодорова, А.І. Сущенко, О.М. Прокоф’єв // Тези доповідей III Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення». – Одеса, 2018. – С.185-186.
 2. Овчарук В.А. Анализ особенностей формирования меженного стока рек в зоне недостаточной водности Украины / В.А. Овчарук, Л.В. Кущенко, О.М. Прокофьев // Тезисы докладов Международной конференции «Современные проблемы географии и геологии (посвященной 100-летию Ереванского государственного университета)». –  Ереван, 2018. – С.312-317.
 3. Prokofiev Oleg Mutual Spectral Analysis ENSO Index and Surfase Air Temperature on the Antarctica Stations / Oleg Prokofiev, Valeriya Ovcharuk, Andrey Sushchenko // Abstracts Book of «IV International Conference on El Niño Southern Oscillation: ENSO in a warmer Climate». – Guayaquil, Ecuador, 2018 Р. 149.
 4. Prokofiev O.M.,Sushchenko A.I. Mutual spectral analysis of geomagnetic activity globe and the pressure regime Antarctic peninsula // Тези IX Міжнародної антарктичної конференції, присвяченій 60-річчю підписання договору про Антарктиду, м. Київ, 14-16 травня 2019. – С. 243-244.
 5. Kushchenko L. Minimal River Runoff of the Steppe Zone of Ukraine under Changing Climate / L. Kushchenko, V. Ovcharuk, O. Todorova, O. Prokofiev// 27th International Union of Geodesy and Geophysics General Assembly. Canada, Juli 8-18. 2019.

Підвищення кваліфікації

 1. Курси ВМО по підвищенню кваліфікації для співробітників, зайнятих плануванням, організацією та провадженням професійної підготовки кадрів, з 25.03 по 31.05.2019р.
 2. «The International Distance Training Course on the Installation and Maintenance of Meteorological Observing Instruments», China Meteorological Administration Training Center (CMATC), World Meteorological Organization Regional Training Centre in Beijing (3-14 серпня 2020р.)
 3. «The International Distance Training Course on Nowcasting Techniques on Severe Convection Weather», China Meteorological Administration Training Center (CMATC), World Meteorological Organization Regional Training Centre in Beijing (15-26 серпня 2020р.)

Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “1”, ауд.303

е-mail: leggg0707@gmail.com

tel : 0482-42-57-17


Профілі

ORCID ID     https://orcid.org/0000-0002-5669-0181

Google Scholar          https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=t-fDJC4AAAAJ

Web of Science ResearcherID        K-7293-2018