flowers

Прощання з Божко Л.Ю.

flowers
  • 2.05.2023

 

Прощання відбудеться 03.05.2023 року Крематорій Таїровський міський цвинтар в траурному залі крематорію з 10.15 по 10.40.

 

Людмила Юхимівна Божко народилась 28 серпня 1937 року у сім’ї робітника залізниці. Було багате подіями босоноге повоєнне дитинство, потім школа. В 1955 році поступила в Одеський гідрометеорологічний інститут, який закінчила в 1960 році. З цього терміну почалась її безперервна 63-річня трудова діяльність на кафедрі агрометеорології ОГМІ: спочатку техніком, потім інженером.

 

З 1972 року розпочалась її педагогічна діяльність як асистента кафедри, а після захисту кандидатської дисертації в 1989 році – як доцента кафедри. Деякий час вона одночасно працювала начальником навчально-методичного відділу ОДЕКУ.

 

Значна ерудиція і широкий кругозір, високий науковий потенціал Л.Ю. Божко дозволили їй виконати фундаментальні дослідження в галузі впливу агрометеорологічних умов на продуційний процес овочевих культур, що було узагальнено в її монографії («Клімат та овочеві культури України») зробити великий внесок в розвиток кількісної теорії фотосинтезу, розробку методів агрометеорологічних спостережень та агрометеорологічних прогнозів. Нею особисто та в співавторстві підготовлено підручники «Практикум з сільськогосподарської метеорології», «Агрометеорологічні прогнози», «Біологічні й екологічні основи продуктивності агроекосистем», низка навчальних посібників та методичних вказівок. Вона є автором більш як 100 публікацій.

 

В період педагогічної роботи розкрився талант Людмили Юхимівни як викладача, демократичного в спілкуванні зі студентами, уважного та доброзичливого, коректного зі співробітниками ОДЕКУ.

 

За багато років педагогічної практики вона підготувала декілька поколінь агрометеорологів і завжди користувалась великою повагою як студентів, так і співробітників. Дружні доброзичливі зауваження Людмили Юхимівни як ветерана кафедри завжди з подякою сприймались на кафедрі та сприяли створенню особливої комфортної атмосфери роботи кафедри.

 

Ми вдячні долі, яка надала нам можливість спілкуватись з людиною, що володіла великим працелюбним і глибоким інтелектом, високими моральними якостями, щедро та доброзичливо ділилась своїми знаннями зі студентами та молодими співробітниками.

 

Висока повага до неї назавжди збережеться в нашій вдячній пам’яті!