281 Публічне управління та адміністрування

 

публічнеуправліннятаадміністрування

 

ОДЕКУ проводить підготовку фахівців за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. Після закінчення профільного навчання випускники володіють навичками по розробці управлінських рішень та аналізі державної політики. Спеціалісти займаються розробкою заходів для реалізації державної економіки. Ця сфера діяльності тісно пов’язана з вирішенням стратегічних завдань не тільки державних органів, але й підприємств та установ. При цьому обов’язково враховуються внутрішні та зовнішні фактори впливу.

Випускники протягом навчання здобувають практичні та теоретичні навички, котрі знадобляться у професії. Вони вивчають структуру та особливості роботи сфери управління та адміністрування, головні принципи та норми цієї діяльності. У своїй професії вони використовують знання нормативно-правових законодавчих актів, знання основ електронного урядування та вміння користування документообігом електронного типу. Спеціалісти на сучасному ринку праці затребувані у багатьох сферах. Завдяки цьому фахівцям доволі просто знайти місце роботи, котре дозволяє розвивати здобуті у вищому навчальному закладі навички та вміння. Професія у нашій державі добре оплачується. Здобуть спеціальність публічне управління та адміністрування в Одесі, зроби перший крок на шляху свого великого майбутнього та кар’єрного зростання.