About subdivisions of the university block

 

Рішення

засідання Вченої ради університету

25 травня 2023 р.

 

1. Про стан організації міжнародної освітнього та наукового співробітництва в університеті та відповідного рішення вченої ради від 27.05.2022 р.

(Розпорядження № 32 від 06.06.2023 р.)

 

2. Звіт про організацію наукової роботи студентів та молодих вчених ОДЕКУ

(Розпорядження № 28 від 01.06.2023 р.)

 

3. Звіт про підсумки роботи підготовчого відділення в поточному навчальному році та реалізації відповідного рішення Вченої ради від 27.05.2021 р.

(Розпорядження № 25 від 29.05.2023 р.)

 

4. Звіт проректора з НПД та РУ Крачковської М.А. про реалізацію заходів по утриманню та поліпшенню матеріально-технічної бази університету

 

5. Про затвердження освітніх програм та навчальних планів на 2023/24 навчальний рік

(– Наказ № 110-ОД від 29.05.2023 р.)

 

6. Про внесення змін до графіку освітнього процесу на 2023/24 навчальний рік

(– Наказ № 111-ОД від 29.05.2023 р.)

 

7. Про внесення змін до деяких положень, що регламентують порядок виборів ректора ОДЕКУ

(– Наказ № 109-ОД від 29.05.2023 р.)

 

8. Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційного дослідження аспіранта Сріберко А.В. на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю

(– Наказ № 108-ОД від 26.05.2023 р.)

 

9. Інформації