About subdivisions of the university block

 

Рішення

засідання Вченої ради університету

30.03.2023р.

 

1. Про присвоєння вченого звання доцента

(– Атестаційна справа на розгляді МОН України)

 

2. Звіт першого проректора про заходи по реалізації Плану ректорату по реалізації передвиборчої програми

(– Розпорядження № 18-ОД  від  11.04.2023 р.)

 

3. Про стан реалізації вимог Положення про академічну доброчесність в ОДЕКУ

(– Розпорядження № 16-ОД  від  04.04.2023 р.)

 

4. Про виконання цільових показників ефективності, що наведені у контракті проректора з наукової роботи

(– Наказ № 58-ОД  від  04.04.2023 р.)

 

5. Про фінансовий план університету на 2023 рік

(– Наказ № 57-ОД  від  03.04.2023 р.)

 

6. Про  затвердження Правил прийому на навчання в ОДЕКУ в 2023 році та затвердження нормативно-розпорядчої документації приймальної комісії ОДЕКУ на 2023 рік»

(– Наказ № 48-ОД  від  30.03.2023 р.)

 

7. Інформації