About subdivisions of the university block

Рішення

засідання Вченої ради університету

01.12.2022 р.

 

1. Про присвоєння вченого звання

– Наказ МОН України  №     від       .2022 р.

2. Про затвердження проекту планів прийому до ОДЕКУ у 2023 році за рівнями вищої освіти, формами навчання, спеціальностями (освітніми програмами)

Наказ188  від 6.12.2022 р.

Додаток до наказу 188  від 6.12.2022 р.

3. Про виконання цільових показників ефективності, що наведені у контракті директора ННГМІ

Звіт

4. Інформації