Рішення засідання Вченої ради університету 25.02.2021р.

1.Звіт про фінансову діяльність університету за 2020 рік – презентація доповіді.

2. Затвердження Положень про відокремлені структурні підрозділи ОДЕКУ – коледж – наказ №   34-ОД  від 26.02.2021 р.

3. Про зміни до Положення про освітні програми та навчальні плани ОДЕКУ – наказ №38-ОД від 05.03.2021 р.

4. Про проект Положення “Про інформацію, що зазначається у документах про вищу освіту  ОДЕКУ    – наказ №31 від 26.02.2021 р.

5. Про підтримку кандидатури Мартазінової В.Ф., завідувача Відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Український пдрометеоролопчного інституту ДСНС України та НАН України див. Підтримку

6. Про підтримку кандидатури Мінічевої Г.Г., директора ДУ «Інститут морської біології НАН України»див. Підтримку

7. Дозвіл видачу диплома доктора філософії з галузі знань “Природничі науки”, спеціальність 103 «Науки про Землю» – наказ № 29-ОД від 26.02.2021 р.