About subdivisions of the university block

Рішення

засідання Вченої ради університету

30 червня  2022 р.

 

1. Звіт  про роботу науково-технічної Ради університету

(Звіт)

 

2. Про стан виконання планів підготовки навчально-методичної літератури та монографій у 2021/22 н.р. та затвердження планів підготовки на 2022/23 н.р.

(Наказ  № 83  від  1.07.2022 р.)

 

3. Про затвердження норм часу обліку роботи НПП на 2022/2023 н.р.

(Наказ  № 89  від  1.07.2022 р.)

 

 

4. Підсумки рейтингової оцінки роботи кафедр ОДЕКУ за 2021 рік

(Підсумкові результати рейтингування кафедр ОДЕКУ)

 

5. Про нову редакцію Положення “Про індивідуальний навчальний план студента в ОДЕКУ”

(Наказ  № 86  від  1.07.2022 р.)

 

6. Про затвердження змін до ОНП “Оптика і спектроскопія квантових систем” та “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” та навчальних планів до них

(Наказ  № 85  від  1.07.2022 р.)

 

7. Інформації