flowers

Робота секції метеорології та кліматології щорічної конференції молодих вчених ОДЕКУ, що присвячена Міжнародному дню клімату

flowers
  • 7.05.2021

 

 

Головуючий секції: к. геогр.н., доц. Прокоф’єв О.М. 

Відповідальний за НДРС кафедри: к.геогр.н., доц. Хоменко І.А.

Секретар: аспірант 2 року навчання, Слободяник К.Л.

 

15 травня світ відзначає Міжнародний день клімату. Це неофіційне екологічне свято виникло у відповідь на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь. Збереження клімату – одна з глобальних проблем, які сьогодні стоять перед людством. Глобальне потепління, підвищений вміст озону в атмосферному шарі, природні катаклізми, зміна погодних умов на планеті – все це веде до погіршення клімату Землі і, як наслідок, робить негативний вплив на продовольчу, життєву і майнову безпеку людей, плачевно позначається на стані природних ресурсів і збалансованому розвитку держав.

7 травня 2021 р. з нагоди Міжнародного дню клімату на кафедрі метеорології та кліматології відбулося засідання секції «Метеорологія та кліматологія», тематика якої присвячена режиму та умовам утворення небезпечних метеорологічних явищ на території України та у світі, дослідженню кліматичних змін різних регіонів та особливостям сучасної атмосферної циркуляції.

Зважаючи на діючий карантин через поширення коронавірусу Ковід-19 засідання проводилось дистанційно на платформі  ZOOM.

Доповіді в форматі «пряме включення»:

1.Просторово-часовий розподіл надзвичайних опадів в Україні за даними реаналізу ERA5 та метеорологічних спостережень

Доповідач: Слободяник К.Л., аспірант ІІ-го року навчання

Науковий керівник: Семергей-Чумаченко А.Б., к.геогр.н., доц.

2. Зміни в просторово-часовому розподілі екстремальних температур і опадів в Україні.

Доповідач: Богушенко А.О., аспірант І-го року навчання

Науковий керівник: Степаненко С.М., д.ф.-м.н., проф.

Хоменко І.А., к.геогр.н., доц.

3. Грозова активність на території північно-західного Причорномор’я.

Доповідач: Чумаченко В.В., аспірант І-го року навчання

Науковий керівник: Недострелова Л.В., к. геогр. наук, доц.

4. Використання продуктів EUMETSAT для аналізу випадків сильної конвекції.

Доповідач: Жук Д.О., аспірант І-го року навчання

Науковий керівник: Агайар Е.В., к.геогр.н., доц.

5. Динаміка метеорологічного режиму різних кліматичних зон Антарктиди.

Доповідач: Богданова Д.О., магістр гр. МЗМ-20

Науковий керівник: Прокоф’єв О.М., к.геогр.н., доц.

6. Сучасний режим та умови туманоутворення в Ужгороді

Доповідач: Гелетій І.Ю., магістр гр. МЗМ-20

Науковий керівник: Семергей-Чумаченко А.Б., к.геогр.н., доц.

7. Аномалії температури повітря на території Чернігівської області.

Доповідач: Омеляненко Ю.С., магістр гр. МЗМ-20

Науковий керівник: Нажмудінова О.М., к.геогр.н., доц.

8. Динамічні характеристики блокуючих антициклонів для території України

Доповідач: Приходько Н.О., магістр гр. МЗМ-20

Науковий керівник: Хоменко І.А., к.геогр.н., доц.

9. Дослідження метеорологічних умов формування туманів на АМСГ Херсон

Доповідач: Родінова І.О., магістр гр. МЗМ-20

Науковий керівник: Волошина О.В., к.геогр.н., доц.

10. Динаміка показників режиму максимальної температури повітря на Закарпатті

Доповідач: Шидловська Л.І., магістр гр. МЗМ-20

Науковий керівник: Катеруша Г.П., к.геогр.н., доц.

 

Наприкінці відбулося обговорення всіх доповідей за участю зав.каф. Прокоф’єва О.М., організатора конференції ZOOM – Хоменко I.А, д.геогр.н. Сергі Е.В., доцентів Агайар Е.В., Волошиної О.В., Катеруши Г.П., Недострелової Л.В., Семергей-Чумаченко А.Б.

 

Велика подяка всім організаторам та учасникам

наукового свята у новому форматі!!!