Семергей-Чумаченко Аліна Борисівна

Семергей-Чумаченко Аліна Борисівна – доцент кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету, кандидат географічних наук, доцент, фахівець в галузі метеорології та кліматології.


Освіта

2015 доцент кафедри метеорології та кліматології, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

2010 доцент кафедри теоретичної метеорології та метеорологічних прогнозів, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

2004 кандидат географічних наук зі спеціальності «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія», Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

1995 інженер-метеоролог, Одеський гідрометеорологічний інститут (з 2001 –  Одеський державний екологічний університет), спеціальність «Метеорологія» (м. Одеса)


Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Обов’язки, що виконуються на громадських засадах:

2013-2020 р. – Відповідальний за профорієнтаційну роботу на кафедрі метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2017- дотепер – Відповідальний працевлаштування випускників кафедри

2015- дотепер – Відповідальний за оновлення новин кафедри на сайті Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2015- дотепер – Адміністратор групи кафедри у Facebook та групи «Профорієнтаційна робота у Гідрометеорологічному інституті ОДЕКУ»

2010- дотепер – Відповідальний за організацію виробничих практик студентів кафедри метеорології та кліматології

 

Членство у комісіях, радах, організаціях:

2020р.-дотепер – Член конференції трудового колективу Одеського гідрометеорологічного інституту  (м. Одеса)

2019р.-дотепер – секретар групи забезпечення спеціальності 103 «Науки про Землю» на рівні PhD Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2017р.-дотепер – член всеукраїнської громадської неурядової організації „Українське метеорологічне та гідрологічне товариство”

2013р.-дотепер – секретар науково-технічної ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2017-2018 рр. – гарант освітньо-професійної програми підготовки «Метеорологія» спеціальності 103 «Науки про Землю» на рівні вищої освіти «Магістр» Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

Професійні відзнаки:

2019 р. – Почесна грамота гідрометеорологічного інституту ОДЕКУ


Наукові інтереси

 1. Авіаційна метеорологія
 2. Мезометеорологія та наукастинг
 3. Стихійні метеорологічні явища

Грантова діяльність

2018р. Учасник науково-дослідної теми МОН України: «Розробка складових національної системи морських прогнозів України» (ДР №0117U0002425, 2017-2019 рр.).

2021р. Учасник міжнародного проєкту “Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation”, який виконується у рамках 6-го конкурсу програми Erasmus+ Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейської Комісії.


Деякі публікації останніх років

Навчально-методичні:

 1. Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б. Струйные течения нижних уровней атмосферы. Одеса, 2018. 156 с.
 2. Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б., Агайар Е.В. Авіаційні прогнози погоди. Навчальний посібник. Одеса, 2020. 136 с.
 3. Семергей-Чумаченко А.Б. Мезометеорологія та наукастинг: Конспект лекцій. – Одеса: 2019. – 88 с.
 4. Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б. Авіаційна метеорологія: Конспект лекцій – Одеса:ОДЕКУ, 2019. 120 с.
 5. Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б., Агайар Е.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання завдань міжсесійного контролю з дисципліни «Авіаційна метеорологія» для заочної форми з елементами дистанційної форми навчання зі спеціальності «Науки про Землю». 2019. 45 с

Статті:

 1. Ivus GP, Ahayar EV, Hurska LM, SemerheyChumachenko AB, Zubkovych SO. Komparativne karakteristike mikrocirkulacijskih procesa sjeverozapadne oblasti Crnomorske regije koje doprinose pojačanju prizemnog vjetra (The comparative characteristic of macrocirculation processes of theNorthwest Black Sea region, which contribute to surface wind strengthening) // Hrvatski meteorološki časopis (Croatian Meteorological Journal), 52, 2018, P. 3-11. (Scopus). https://doi.org/10.37982/hmc Hrčak ID: 201609
 2. СемергейЧумаченко АБ., Озимко Р. Р. Розподіл стихійних дощів в Закарпатській області за останнє двадцятиріччя (1999-2018 рр.) // Український географічний журнал, 2019, № 4. С.11-17. (фахове видання А, Scopus) DOI:15407/ugz2019.04
 3. Agayar E.V., SemerheiChumachenko A.B., Zubkovych S.O. Аpplying prediction models for short-term hail forecasting in southern Ukraine. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія», 2020, № 53. С. 71-81, https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-53-05 (фахове видання А, Web of Science).
 4. Семергей-Чумаченко А. Б., Слободяник К. Л.  Просторово-часовий розподіл сильних опадів над Україною протягом 1979-2019 рр. за даними реаналізу ERA5. Український гідрометеорологічний журнал, 2020, № 26. С. 50-59. https://doi.org/10.31481/uhmj.26.2020.04 (фахове видання, В)
 5. Семергей-Чумаченко А.Б., Озимко Р.Р. Динаміка виникнення стихійних опадів на території Закарпатської області з 1990 по 2019 рр. International Academy Journal «Web of Scholar». 5(47), 2020, Р. 23-26. https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/31052020/7090 (Польща)

Тези конференцій:

 1. Слободяник К. Л., Семергей-Чумаченко А. Б. Аналіз сильних опадів над Україною протягом 1979-2019 рр. // Матеріали ІV-го Всеукраїнського пленера з питань природничих наук. Одеса, 06.2020. С.  83-85.
 2. Семергей-Чумаченко А.Б. Застосування критеріїв компетентності авіаційного метеорологічного персоналу до викладання авіаційної метеорології // Управління якістю підготовки фахівців: збірник тез Всеукраїнської науково-методичної конференції Одеський державний екологічний університет. – Одеса, ТЕС. 2019. – 152-154с.
 3. Попова Л.О., Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б. Зміна швидкості та напрямку вітру над Одеською областю. Матеріали III міжнародної наукової конференції молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» 21-23 березня 2018 р., м. Одеса, Україна с. 183-184.
 4. Кроленко Ю.І., Семергей-Чумаченко А.Б. Смерчі над південним заходом України з 2001 по 2017 р. Матеріали III міжнародної наукової конференції молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» 21-23 березня 2018 р., м. Одеса, Україна с. 171-172.
 5. Івус Г.П., Агайар Е.В., Семергей-Чумаченко А.Б., Дмитренко А.П. Формування низьких струменів над півднем України у тепле півріччя // Тези доповідей Першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду / Одеськ.держ.екол-ний ун-т. – Одеса: ТЕС, 2017. – С. 253-254.

Підвищення кваліфікації

2017 Тренінг з економічної метеорології від University of Helsinki (Finland) у рамках EU ERASMUS+ проекту ECOIMPACT, Grant 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (4-8.09.2017 р.)

2020 «The International Distance Training Course on Nowcasting Techniques on Severe Convection Weather», China Meteorological Administration Training Center (CMATC), World Meteorological Organization Regional Training Centre in Beijing (15-26.08.2020р.)

2021 EUMETSAT Short course: Learn to use an R based toolbox to analyse climate time series – Basics. (20-25.01.2021)

2021 EUMETSAT Short course: Applications of R-Instat to analyse and validate satellite based climate time series. (3-8.02.2021)

2021 EUMETSAT Short course: How to build a case study. (17-24.03.2021)

2021 EUMETSAT Short course: Spot atmospheric convection from satellite: What satellite data is used in convection analysis. (12.05.2021)

2021 EUMETSAT Short course: Exploring the EUMETSAT Land‐Surface Temperature Data Records. (19-21.05.2021)

2021 «The International Training Course on Nowcasting Techniques on Severe Convection Weather», China Meteorological Administration Training Center (CMATC), World Meteorological Organization Regional Training Centre in Beijing (19-30.04.2021 р.)


Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “1”, ауд.303

е-mail: asemergey2016@gmail.com

tel : 0482-42-57-17


Профілі

ORCID ID                 https://orcid.org/0000-0001-8718-4073 

Google Scholar           https://scholar.google.com.ua/citations?user=nqiesN0AAAAJ&hl=ru

Web of Science            https://publons.com/researcher/3835285/alina-semerhei-chumachenko/

ResearcherID             F-2647-2017

Scopus                         https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203034087

Researchgate             https://www.researchgate.net/profile/Alina-Semergei-Chumachenko