flowers

Щодо організації освітнього процесу у 2-му семестрі 2021-2022 н.р.

flowers
  • 1.02.2022

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

       У зв’язку із рекомендацією МОН України щодо запровадження дистанційного навчання у закладах вищої освіти (лист МОН України від 25.01.2022 р. No 1/1266-22) та на підставі рішення ректорату від 31.01.2022 р., організувати освітній процес в ОДЕКУ у наступному порядку:
1. З 07 лютого 2022 р. заняття для студентів денної форми навчання проводити за дистанційною формою. Лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття проводяться викладачами за затвердженим університетським розкладом занять з використанням системи Е-навчання ОДЕКУ, а також засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку (ZOOM, CLASSROOMS, GOOGLE MEET, SKYPE тощо).
2. Настановчу та підсумкову сесії для студентів заочної форми навчання проводити за дистанційною формою за затвердженим університетським розкладом занять з використанням системи Е-навчання ОДЕКУ, а також засобів інформаційнокомунікаційного зв’язку (ZOOM, CLASSROOMS, GOOGLE MEET, SKYPE тощо).
3. Посилання на проведення всіх занять з використанням засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку (ZOOM, CLASSROOMS, GOOGLE MEET, SKYPE тощо) заздалегідь висилається викладачем студентам та до навчального відділу за адресою edu-depart@odeku.edu.ua.
4. Завідувачам кафедрами забезпечити організацію проведення всіх видів занять за дистанційною формою та наповнення інформацією системи Е-навчання університету для доступу до неї студентів та викладачів. Проводити щоденний контроль організації навчального процесу викладачами кафедрами. У випадках необхідності перенесення занять за об’єктивними причинами терміново повідомляти навчальний відділ електронною поштою, а потім письмо.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого проректора Сербова М.Г.