Сидорак Раїса Володимирівна

СИДОРАК РАЇСА ВОЛОДИМИРІВНА – аспірант, технік 1 кат. навчально-наукової лабораторії  кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету, м. Одеса.


Освіта

2022 р. – аспірант, спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура», Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

2020 р. – магістр з Водних біоресурсів та аквакультури, Одеський державний екологічний  університет,  спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура», м. Одеса


Наукові інтереси

1. Охорона, відтворення і раціональне використання гідробіоресурсів

2. Відтворення та вирощування раків в штучних умовах


Деякі публікації останніх років

Статті:

1. Сидорак, Р. В.та Безик, К. І. (2019) Основні напрямки використання гідробіонтів. Збірник статей за матеріалами студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету. с. 47-50.

2. Бургаз, М. І.та Матвієнко, Т. І. та Соборова, О. М. та Сидорак, Р. В. та Безик, К. І. та Лічна, А. І. (2021) Regulation of fish resources rational using on the territory of the NNP “BUG GARD”. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 23 (94). с. 106-110. ISSN 2707‐5834

Тези конференцій:

1. Сидорак, Р. В.та Матвієнко, Т. І. (2019) Поняття кормового коефіцієнту у рибництві. In: Збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми”, 3-4 квітня 2019 р., м. Київ.

2. Соборова, О. М.та Безик, К. І. та Сидорак, Р. В. (2022) Current issues of processing and utilizing the non-food fish products. In: International scientific conference “Forecasts and prospects of scientific discoveries in agricultural sciences and food” : conference proceedings, August 30–31, 2022, Riga, the Republic of Latvia.

3. Сидорак Р.В. «Відтворення та вирощування раків у водоймахи Одеської області» V Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку»: збірник матеріалів, 27-28 жовтня 2022 р., Херсон, Україна.


Підвищення кваліфікації

2020 р. стажування в Державному підприємстві «Одеський центр південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії»


65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Навчально-наукова лабораторія кафедри Водних біоресурсів та аквакультури

е-mail: fireflyrvs@gmail.com

tel : +380667961902


Профілі

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4973-5804

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=Sp02bzIAAAAJ&hl=uk