Соборова Ольга Михайлівна

 

СОБОРОВА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА – доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету, кандидат географічних наук.


Освіта

2020 доцент кафедри водних біоресурсів та квакультури, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

2018 кандидат географічних наук зі спеціальності «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія», Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

2013 магістр з навколишнього середовища, Одеський державний екологічний університет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» (м. Одеса)


Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Обов’язки, що виконуються на громадських засадах:

2012 р.-дотепер – заступник декана природоохоронного факультуру з міжнародних зв’язків Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)


Деякі публікації останніх років

Навчально-методичні:

1. Соборова О.М. Теоретичні основи відтворення та вирощування цінних видів риб: Конспект лекцій. – Одеса, ОДЕКУ, 2022 – 126 с.

2. Соборова О.М. Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни «Теоретичні основи відтворення та вирощування цінних видів риб» за спеціальністю „ Водні біоресурси та аквакультура ”. – Одеса, ОДЕКУ, 2022. – 45 с.

3. О.Ю Куделіна, О.М Соборова, О.М Мітіна. Навчальний посібник з англійської мови для бакалаврів II року III семестру денної форми навчання (спеціальність “Водні біоресурси та аквакультура”) – Одеса, ОДЕКУ, 2021 – 80 с.

4. П’янова І.Ю., Куделіна О.Ю., Мітіна О.М., Бургаз М.І., Соборова О.М., Бец О.О. Навчальний посібник з англійської мови для студентів IV року денної форми навчання (спеціальність – Водні біоресурси та аквакультура) – Одеса, ОДЕКУ, 2020 – 317 с.

5. Пьянова І.Ю., Куделіна О.Ю., Мітіна О.М., Бургаз М.І., Соборова О.М., Бец О.О. Навчальний посібник з англійської мови для студентів IV року денної форми навчання (спеціальність – Водні біоресурси та аквакультура) Одеса, Одеку, 2020, 317 С

6. Перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-західного Причорномор’я: монографія/ П.В. Шекк, М.І. Бургаз, М.Г. Сербов, О.А. Тучковенко,  Т.І. Матвієнко, О.М. Соборова, К.І. Безик, А.І. Лічна. – Одеський державний екологічний університет, – Одеса, 2020. – с. 320

7. О. М. Soborova Monograph NEW STAGES OF DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE IN UKRAINE  AND EU COUNTRIES, Riga, Latvia 2019, р. 201-221  (розділ колективної монографії);

Статті:

1. О. М. Soborova Regulation of fish resources rational using on the territory of the NNP “BUG GARD”/ Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. Lviv, 2021, p. 106-110 (фахове видання, у співавторстві з М. І. Burhaz, Т. І. Matviienko, R. V. Sydorak, К. І. Bezyk, A. І. Lichna, O.Y. Kudelina)

2. Soborova Olha Fisheries development and the formation of the fish products market in ukraine and in the central and eastern european countries. «Baltic Journal of Economic Studies». Vol. 6 (2020) No. 3 June р. 10-19 (фахове періодичне видання, включене до наукометричної бази Web of Science, у співавторстві Burhaz Maryna).

3. Soborova О.M. The current state of fishing and extracting the living aquatic resources in the black sea region of U Ukrainian journal of Veterinary and Agricultural Sciences. S.Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv. 2(3), p. 23-27, 2019 (фахове видання, у співавторстві M. I. Burgaz, Matviienko Т.І., Bezyk К.І., Kudelina О.Y.)  

4. Soborova О.M. THE CURRENT STATE OF FISH MARKET IN UKRAINE // Ukrainian journal of Veterinary and Agricultural Sciences. S.Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv. 2(3), 2019, p. 6-10 (фахове видання, у співавторстві з I. Burgaz, Matviienko Т.І., Bezyk К.І., Kudelina О.Y.)

5. Soborova O.M. Аssessment of fish productivity of the yaski fishery for forming a special commercial fishery. Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2019. Вип.110. С.251-256. (фахове видання, у співавторстві  Burgaz M.I.  

Тези конференцій:

1. Soborova O. М., Bezyk K. I., Sydorak R. V. Current issues of processing and utilizing the non-food fish products / International scientific conference “Forecasts and prospects of scientific discoveries in agricultural sciences and food”: conference proceedings, August 30–31, Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. P. 131-134.

2. Soborova O.M., Kudelina O.Y. STATUS AND DYNAMICS OF WORLD FISH RESOURCES / V International Scientific and Practical Conference «ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE ENVIRONMENT AND RATIONAL NATURE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT», 27-28 жовтня 2022 р., Херсон, Україна. С. 30-34

3. Soborova O.M., Burhaz M.I., Kudelina O.Yu. «Biological features of fish producing in the ras / IV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів”, 26–28 грудня 2022 року, Київ. Україна.

4. M. Soborova, O.Y. Kudelina Methods of biodiversity assessment of the black sea marine environment / Academician Leo Berg – 140 years: Collection of Scientific Articles, Bendery, 2021. Р. 459-461

5. Soborova O.M., Bezyk К.І., Kudelina O.Y. Water quality of the fish-breading ponds / International scientific and practical conference «Ideas and innovations in natural sciences»: conference proceedings, March 12–13, 2021. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing» p. 105-107

6. Soborova O.M., Burhaz M.I., Kudelina O.Y. Shellfish fishing in the northwestern part of the Black Sea / Матеріали XIV Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології», 23-25 вересня 2021 року, м. Харків, Україна. С. 168-173

7. Soborova O.M., Kudelina O.Y. Modern development of the fish food market / ІV International Scientific and Practical Conference «ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE ENVIRONMENT AND RATIONAL NATURE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT», 21-22 жовтня 2021 р., Херсон, Україна. С. 388-390.

8. Соборова, О. М. та Куделіна, О. Ю. Assessment of a state of the Оdessa bay marine environment by hydrological – hydrochemical and hydrobiological indicators. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ III Міжнародна науковопрактична конференція, 25–27 жовтня 2021 року, Київ, Україна.


Підвищення кваліфікації

2020 Підвищення кваліфікації Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії, 01.09.2020 – 01.10.2020 р. (м. Одеса)

2020 р. Науково-педагогічне стажування в м. Пшеворськ, Польща, Вища школа соціально-господарська, стажування за темою: «Сучасні педагогічні методи в європейському освітньому процесі», 09.10.2020 р. – 23.11.2020 р.

2019 р. Науково-педагогічне стажування в м. Воцлавеку, Польща, Вища школа соціально-господарська, стажування за темою: «Проблеми та процес реформування освіти в галузі природничих наук в Україні та країнах ЕС», 09.10.2020 р. – 23.11.2020 р.


Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “2”, ауд.707

е-mail: olkasobr@gmail.com

tel : +380989831017


Профілі

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4065-6242

Web of science https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABG-1372-2020

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=BAmNIRwAAAAJ&hl=uk