flowers

Студентська наукова конференція на кафедрі гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ – 2024

flowers
  • 23.04.2024

В період з 10 по 19 квітня 2024 р. на кафедрі гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ відбулись два засідання по проведенню щорічної студентської наукової конференції. Засідання проводились в змішаному (очно:дистанційно) форматі по відповідній секції (головуючий: д-р.геогр.наук., проф. Лобода Н.С.; секретар: ас. Гращенкова Т.В.). Всього було заслухано 26 наукових доповідей студентів груп ГМ-23, В-23, ГЗ-23 (спеціальності «Науки про Землю», «Геодезія та землеустрій») за керівництвом викладачів кафедри к.г.н., доц. Отченаш Н.Д., к.г.н., ст. викл. Кузи А.М., к.г.н., доц. Катинської І.В. Доповіді було проведено в формі презентацій в діалоговому режимі з відповідями на запитання учасників конференції (очно і дистанційно участь приймали як студенти, так і інші викладачі кафедри гідроекології та водних досліджень й інші зацікавлені особи). Тематика доповідей стосувалась питань геодезії, геофізики, геології та водних досліджень. В підсумку найбільш значні доповіді будуть опубліковані в збірнику тез доповідей конференції, який буде розміщений на сайті ОДЕКУ. Головним результатом даного наукового заходу є набуття студентами практичних навичок вибору теми, її розробки, публічного захисту та оформлення публікації. Всім причетним до цього заходу – щира подяка. Всім бажаємо миру, нашої перемоги та всіх благ. До Вашої уваги фото-моменти проведеної конференції.