Сєрга Едуард Миколайович

СЄРГА ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ – професор кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету, доктор географічних наук, доцент, фахівець в галузі метеорології та кліматології.


Освіта

2018 р. професор кафедри метеорології та кліматології, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

2018  р. доктор географічних наук зі спеціальності «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія», Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

1985 р. військовий інженер геофізик, Ленінградський ВІКІ ім. А.Ф. Можайського, спеціальність «Гідрометеорологічне та геофізичне забезпечення військ» (м. Одеса)


Членство в організаціях

Членство у комісіях, радах, організаціях:

2018р.-дотепер – член Вченої ради гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2018р.-дотепер – член та один з співзасновників всеукраїнської громадської неурядової організації „Українське метеорологічне та гідрологічне товариство”

2018р.-дотепер – член Вченої ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2019р.-дотепер – член групи забезпечення спеціальності 103 «Науки про Землю» на рівні «бакалавр» Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)


Наукові інтереси

 1. Прикладні методи математичної статистики в гідрометеорології
 2. Взаємодія атмосфери та океану

Грантова діяльність

2012 р.”Меридіональні переноси водних масі тепла в південній півкулі і оцінка їх впливу на атмосферні процеси” №ДР 0111U002214;

2014 р.”Комплексне управління “гарячими” точками і збереження екосистеми Чорного моря – HOT BLACK SEA” (“Integrated hotpots management and saving the living Black Sea ecosystem – HOT BLACK SEA”) №ДР 0114U001752;

2014 р.”Комплексне управління водними ресурсами та береговою зоною в Європейських лагунах за умов зміни клімату”, №ДР №0215U000206;

2016 р. “Особливості формування регіональних кліматів Східно-Європейського сектора під впливом атмосферних процесів у північній півкулі” №ДР 0217U003892, наук. керівник;

2020 р. Учасник держбюджетної науково-дослідної теми Зміни клімату та їх вплив на гідрологічний та гідроекологічний режими лиманів північно-західного Причорномор’я»  № 0119U002260.


Деякі публікації останніх років

Навчально-методичні:

 1. Гончарова Л.Д., Сєрга Е.М., Школьний Є.П. Клімат і загальна циркуляція атмосфери. Навчальний посібник. К.: КНТ, 2005. 251 с.
 2. Сєрга Е.М. Геофізична гідродинаміка. Конспект лекцій. Одеса. ТЕС.2014.173с.
 3. Школьний Є.П., Сєрга Е.М. Атмосферна геофізика. Конспект лекцій. Електронне видання.ОДЕКУ.2017.228с.
 4. Школьний Є.П., Сєрга Е.М., Галіч Є.А. Багатовимірний статистичний аналіз гідрометеорологічної інформації. Навчальний посібник. Одеса. ТЕС.165с.
 5. І.Д. Лоєва, Е.М. Сєрга, Є.П. Школьний. Методи теорії випадкових процесів. Навчальний посібник. Одеса. ТЕС.2019.131с.

Монографії:

 1. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України: [монографія]/ колектив авт.:С.М. Степаненко, А.М. Польовий, Є.П. Школьний, Е.М. Сєрга [та інш.]; за ред. С.М. Степаненко, А.М. Польового. Одеса: Екологія, 2011. 696с.
 2. Сєрга Е.М. Вплив процесів у системі атмосфера – підстильна поверхня Північної Атлантики на регіональні клімати Східної Європи. Монографія. Житомир. Тов. «505».2021. 300с.

Статті:

 1. Serga E.N., Shkol’nyi E.P. Influence of processes in the ocean-atmosphere system in North Atlantic on the intraannual variation on climatic characteristics on the territory of Ukraine// Physical Oceanography.  vol.19, №4, P.240-253. (індексується в міжнародній базі даних: Scopus). (фахове видання)
 2. Serga, E.N. Distribution of homogeneous domains in the fields of hydrometeorological parameters over the north pacific ocean during cold period of the year. Vestnik Moskovskogo Universiteta, Seriya 5: Geografiya. 2018. pp.49-56. (індексується в міжнародній базі даних: Scopus) (фахове видання)
 3. Серга Э.Н., Серга И Н. Особенности температурно-влажностного режима над Северной Атлантикой: поверхность 850 гПа, холодный период // Вісник ОНУ Серія: Географічні та геологічні науки ТОМ 23. Випуск 2 (33), 2018. С. 28-42. (фахове видання)
 4. Серга Э.Н., Серга И. Н.  Зоны интенсивных взаимодействий над Северной Атлантикой, поверхность 700 гПа,  ноябрь. Український гідрометеорологічний журнал. 2019. №23.C.25-33. https://doi.org/10.31481/uhmj.23.2019.03 (фахове видання)
 5. Сєрга Е.М., Хохлов В.М., Недострелова Л.В. Сучасна динаміка показників основних кліматичних характеристик на станціях Північно-Західного Причорномор’я. Український гідрометеорологічний журнал. 2020. №26.C.37-49. https://doi.org/10.31481/uhmj.26.2020.03 (фахове видання)

Тези конференцій:

 1. 1. Серга Э.Н., Школьный Е.П. Климатическое районирование полей температуры атлантико-европейского региона // IX-я Международная научно-практическая интернет-конференция «Наука в информационном пространстве», 10–11 октября 2013 г.
 2. 2. Серга Э.Н., Сущенко А.И. Кластеризация полей среднемесячной температуры воздуха Североатлантического региона в зимний период // Міжнародна наукова конференція молодих вчених “Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення”, 7-9 жовтня 2014 р.
 3. 3. Серга Э.Н., Сущенко А.И. Изменчивость однородных зон в полях разности среднемесячных температур подстилающей поверхности и воздуха североатлантического региона в зимний период / Э.Н.Серга, А.И. Сущенко // VIII  Міжнародна заочна  конференція «Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє». Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 14 листопада 2014.
 4. 4. Серга Э.Н., Сущенко А.И. Изменчивость однородных зон в полях разности среднемесячных температур подстилающей поверхности и воздуха в северной части Тихого океана в зимний период / Э.Н.Серга, А.И. Сущенко // VIII  Міжнародна науково–практична інтернет–конференція «Проблеми та перспективи розвитку на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 29–30 листопада, 2014.
 5. 5. Серга Э.Н., Серга И.Н.Особенности формирования полей влажности в северной части Тихого океана в зимний период. поверхность 700 гПа/ Тези доповідей Першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду з міжнародною участю / ОДЕКУ.-Одеса:ТЕС, 2017.С.225-226.

Підвищення кваліфікації

 1. «Training Course on Weather Modification» 30.11.-11.12.2020, WMO, Chine.

Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “1”, ауд.304

е-mail: serga_ed@ukr.net

tel : 0482-42-57-17


Профілі

ORCID ID     https://orcid.org/0000-0001-6470-8540

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=jVhXcCMAAAAJ&hl=ru&authuser=1