“Transformational Learning Network for Resilience – Enabling Ukrainian higher education to ensure a sustainable and robust reconstruction of (post-war) Ukraine / Трансформаційна навчальна мережа для стійкості – сприяння українській вищій освіті у забезпеченні сталої та надійної відбудови (післявоєнної) України – TransLearnN”, KA220-HED-014109B1 (01.10.2023 – 30.09.2025)

 

Мета та завдання проєкту:

Головною метою є посилення соціальної та політичної лідерської ролі українських університетів для підтримки сталої трансформації України. Створена міждисциплінарна освітня мережа сприятиме інноваційним підходам у викладанні та прикладних дослідженнях і підтримуватиме українські університети на шляху до сталого управління університетами. Крім того, студенти отримають можливість виступати в якості агентів змін для сталого розвитку з усвідомленням ризиків.

 

Напрями діяльності за проєктом:

1) настільні дослідження та семінари для визначення відправної точки для наступних заходів

2) створення платформи для мережі експертів і практиків щодо вирішення викликів сталої трансформації та надійної реконструкції України

3) розробка та тестування трьох навчальних курсів зі сталого управління

4) розповсюдження результатів проекту через різні ЗМІ та локальні заходи.

 

Очікувані результати:

Проект створить трансдисциплінарну навчальну мережу науковців, студентів та практиків з України, Чехії, Польщі, Литви та Німеччини для розробки та тестування інноваційних підходів до сталої трансформації України та сценаріїв їх впровадження. Будуть розроблені та апробовані три курси з цієї тематики, щоб інтегрувати їх у довгостроковій перспективі в українських університетах-партнерах і зробити їх доступними як відкриті освітні ресурси.

 

Консорціум:

• Університет сталого розвитку м. Еберсвальде, Німеччина – грант-координатор

• Ряшівська політехніка ім. Ігнатія Лукасевича, Польща

• Технічний університет в м. Ліберець, Чехія

• Вільнюський технічний університет ім. Гедиміна, Литва

• Український національний лісотехнічний університет, Україна

• Національний транспортний університет, Україна

• Державний університет «Житомирська політехніка» Україна

• Харківський національний автомобільно-дорожний університет, Україна

• Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

• Одеський державний екологічний університет, Україна

• ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна

 

Веб-сайт проєкту: https://translearnn.ztu.edu.ua/