flowers

Третій онлайн тренінг за проєктом Erasmus+ ClimEd

flowers
  • 24.12.2021

В період з 26 жовтня по 12 листопада 2021 року проходив 3-й тренінг (онлайн) з цифрових інструментів та баз даних для кліматичної освіти за проєктом Erasmus+ ClimEd “Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах”, 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP. У тренінгу взяли участь 45 представників українських університетів-партнерів та асоційованих партнерів проєкту ClimEd, зокрема 9 викладачів ОДЕКУ (Агайар Е.В., Боровська Г.О., Кузніченко С.Д., Міщенко Н.М., Недострелова Л.В., Прокоф’єв О.М., Семенова І.Г., Семергей-Чумаченко А.Б., Сєрга Е.М.) та 9 молодих вчених ОДЕКУ (Богушенко А.О., Бучинська І.В., Гопцій М.В., Данілова Н.В., Кущенко Л.В., Гамаюн А.А., Густенко О.С., Мартинюк М.О., Слободяник К.Л.).

Тренінг розпочався із серії лекцій, які викладали протягом 26-28 жовтня 2021 р. професори Світлана Краковська з Українського гідрометеорологічного інституту, Лариса Согачова, Антті Мякела, Путянь Чжоу та Александр Махура з Гельсінкського університету (Фінляндія), Вілфран Муфума Окія з ВМО (Швейцарія), Томаш Галенка з Карлова університету в Празі (Чехія), Ігор Езау з Центру екологічних досліджень та дистанційного зондування ім. Нансена (Норвегія), а також Інна Хоменко з Одеського державного екологічного університету. Лекційні матеріали охоплювали наступні теми: Регіональна спрямованість Звіту з оцінки МГЕЗК в контексті України, Дистанційне зондування та супутникові спостереження, Набори даних, пов’язані з кліматом, Діяльність УГМІ щодо підтримки кліматичних досліджень, Моделювання клімату в глобальному масштабі, Інструменти для візуалізації та аналізу кліматичних даних, Комплексні кліматичні послуги ВМО, Моделювання клімату в регіональному масштабі, Спостереження за кліматичними змінними, Моделювання міського масштабу для кліматичних застосувань.

Протягом наступних 2 тижнів у листопаді 2021 р. групи учасників, кожна з яких включала 3-4 особи, реалізували домашні завдання у вигляді індивідуальних та групових проектів. Загалом 12 груп (C1-C12) працювали над розробкою та реалізацією дрібномасштабного дослідницького проекту в галузі сільського господарства, енергетики, технічного проектування та будівництва, міського господарства, управління водними ресурсами та охорони здоров’я. В цій роботі активно використовувалася система дистанційного навчання проекту ClimEd, технічне забезпечення якої здійснювали співробітники ОДЕКУ.

12 листопада 2021 р. кожна група презентувала власні проекти. В результаті оцінювання групи отримали сертифікати про успішне завершення тренінгу ClimEd як визнання їх досягнутих результатів навчання, що відповідає 3 кредитам ECTS. Усі матеріали тренінгу (слайди та відеозаписи лекцій, презентації домашніх завдань у вигляді групових проектів тощо) доступні за адресою http://climed.network/events/climed-trainings/climed-training-3-online/.


 

Відділ міжнародних звязків.

 15.11.2021 р.