flowers

Участь гідроекологів ОДЕКУ в III Міжнародному конгресі молодих вчених (3rd IAHR Young Professionals Congress) (28.11 – 2.12.2022, Мадрид, Іспанія)

flowers
  • 5.12.2022

     2 грудня 2022 р. колектив кафедри гідроекології та водних досліджень Одеського державного екологічного університету (д-р.геогр.н., проф. Лобода Наталія Степанівна, к.геогр.н., доц. Гриб Олег Миколайович, ст. викл. Яров Ярослав Сергійович, ас. Гращенкова Тетяна Валеріївна) взяли участь в проведенні 3rd IAHR Young Professionals Congress (28.11-2.12.2022, Madrid, Spain) (www.iahr.org) )з доповіддю на тему «Оцінка морфометричних характеристик і режиму наповнення ставків і водосховищ малих річок Степової зони України з використанням даних космічного зондування» («Assessment of the morphometric characteristics and filling regime of ponds and reservoirs of small rivers of the Steppe Zone of Ukraine using data from remote sensing»). Конференція і доповідь проводились в форматі Zoom. Це перший досвід участі колективу кафедри в конференції такого представницького рівня, дуже важливим є можливість спілкування та обміну в міжнародному форматі саме на базі цієї конференції зі спеціалістами з усього світу сучасними досягненнями в галузі наук про Землю, геодезії та землеустрою, екології.


img

img

img

ima

img

img

imgimg

img

img