flowers

Участь у першому тренінгу з Дистанційного Зондування Землі (ДЗЗ) та екологічного моніторингу

flowers
  • 5.11.2021

Вчені та аспіранти кафедри океанології та морського природокористування Одеського державного екологічного університету прийняли участь у першому тренінгу з Дистанційного Зондування Землі (ДЗЗ) та екологічного моніторингу для молодих вчених та практикі.

Тренінг було організовано українською групою проекту PONTOS – співробітниками Регіонального Центру інтегрованого моніторингу і екологічних досліджень (РЦІМ) Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (ОНУ) – та проведено в дистанційному форматі 27 і 28 жовтня 2021 р. Аудиторія тренінгу включала представників регіональних та місцевих адміністрацій, НУО, органів управління водними ресурсами і охоронюваними територіями, однак найбільший інтерес тема тренінгу викликала у молодого покоління – молодих викладачів, науковців, дослідників, аспірантів, студентів магістрів і, звичайно, у практиків, які працюють в українському пілотному районі. Загалом 50 осіб прийняли участь в роботі цього заходу. Від Одеського державного екологічного університету в тренінгу прийняли участь проф. Тучковенко  Ю.С., к.геогр.н. Кушнір Д.В., старший викладач П’ятакова В.Ф., аспірант Сриберко А.В., Чепурна В.Ю., Солонцов А.І.

У вступному слові Володимир Медінець, к.ф.-м.н., директор РЦЕМ ОНУ, зазначив, що дані Дистанційного Зондування Землі (ДЗЗ) – це, безперечно, великий прорив і величезна можливість, яка дозволяє нам досліджувати динаміку змін багатьох параметрів від локального до глобального рівнів, але точність даних ДЗЗ потребує ретельної валідації за допомогою даних польових досліджень.

На початку тренінгу д-р Сергій Медінець, керівник української групи PONTOS, коротко нагадав учасникам про цілі проекту, очікувані результати і діяльність, заплановану в українському пілотному регіоні.

Першу сесію було присвячено технологіям ДЗЗ та продуктам програми Copernicus. Презентацію про сучасні технології ДЗЗ, їх використання для моніторингу та оцінки стану навколишнього середовища, послуги і сервіси програми Copernicus, зробив Євген Газєтов, науковий співробітник РЦІЕМ ОНУ. Його друга презентація була присвячена порталам даних «Copernicus Open Access Hub» та «Sentinel Hub». В наступній презентації, зробленій Тетяною Павлік, науковим співробітником РЦІЕМ ОНУ,  йшлось про використання DSAS – системи цифрового аналізу для розрахунку статистичних показників змін берегової лінії. Після цього Євген розповів про використання прикладної платформи «Sentinel Application Platform» (SNAP) та наборів інструментів – «Sentinel Toolboxes».

Протягом практичного заняття, присвяченого роботі зі SNAP і DSAS, Євген навчав учасників тренінгу розраховувати концентрації хлорофілу та індекси NDVI з використанням SNAP, а Тетяна показала як будувати берегові лінії в QGIS та розраховувати статистичні показники їх змін з використанням DSAS.

На завершення тренінгу учасники дізналися як встановлювати і використовувати мобільний додаток EarthTrack, розроблений для  підтримки збору даних щодо земного покриву для системи даних спостережень Землі для моніторингу екосистем (EODESM).

Тренінг показав великі можливості щоденного використання даних ДЗЗ майже для кожного, від студента до працівників регіональних органів влади, що є джерелом об’єктивної інформації для моніторингу довкілля та може значно підвищать обізнаність зацікавлених сторін щодо його стану, зокрема в країнах Чорноморського басейну, в більшості з яких слабо розвинена або недостатньо розгалужена мережа польового моніторингу навколишнього середовища.

На жаль, практичну роботу в польових умовах, заплановану на третій день тренінгу, довелось відтермінувати через сучасну місцеву ситуацію з епідемією COVID-19 в Одеській області. Практичний польовий тренінг буде включений до наступного тренінгу, який відбудеться в травні – червні 2022 р.