flowers

Відбулась щорічна конференція молодих вчених на кафедрі гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ

flowers
  • 26.05.2023

26 травня 2023 р. на кафедрі гідроекології та водних досліджень Одеського державного екологічного університету відбулось засідання по секції гідроекології в межах щорічної XXII конференції молодих вчених ОДЕКУ. В засіданні, яке проводилось дистанційно на платформі Zoom під головуванням зав. кафедри д.геогр.н., проф. Лободи Н.С. приймали участь бакалаври, магістри та аспіранти кафедри, які доповіли результати своїх наукових досліджень, виконаних протягом 2022-2023 н.р. під науковим керівництвом співробітників кафедри гідроекології та водних досліджень (д.геогр.н., проф. Лобода Н.С., к. геогр. н., доц. Пилип′юк В.В., к.г.н., ас. Куза А.М., ст. викл. Яров Я.С.). Тематика доповідей була широкою: вплив глобальних змін клімату на водні ресурси світу, розробка оптимальних екологічних параметрів експлуатації та збереження водності р. Дністер, використання методик оцінки екологічних ризиків для оцінки поточного стану водних об’єктів України, гідробіологічні аспекти функціонування водних екосистем та інше. Велика подяка всім бакалаврам, магістрам, аспірантам – учасникам конференції, які доклали значних зусиль і матимуть наукові публікації тез своїх доповідей, кредити за наукову діяльність та незамінний досвід особистого наукового дослідження. Дякуємо за чітку організацію процесу секретарю засідання конференції ас. Гращенковій Т.В.