flowers

Вітаємо з успішним захистом кваліфікаційних робіт магістрів-гідрологів!

flowers
  • 25.12.2021

23 грудня 2021 р. на кафедрі Гідрології суші Одеського державного екологічного університету  відбулось засідання Екзаменаційної комісії №7 з захисту кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 103 «Науки про Землю», освітньо-професійної програми підготовки «Гідрологія  і комплексне використання водних ресурсів».

До складу Екзаменаційної комісії входили:

Голова комісії – МЕДВЕДЄВА Юлія Сергіївна, канд. геогр. наук, доцент кафедри Морські технології Національного університету «Одеська морська академія»,

члени ЕК – Шакірзанова Ж.Р., д-р геогр. наук, проф., зав. каф. гідрології суші, гарант освітньої програми,

                    Кічук Н.С., канд. геогр. наук, доц. каф. гідрології суші.

                    Сербов М.Г., канд. геогр. наук, доц., проректор з навчальної роботи,

Магістри показали високий рівень теоретичних та практичних знань, підготували ґрунтовні презентації та доповіді, про що свідчить успішність та якість результатів захисту (100%). Тематика робіт присвячена питанням теоретичної  та прикладної  гідрології – дослідженням формування річкового стоку в різних фізико-географічних умовах, водним і сольовим балансам Придунайських озер, оцінці гідрохімічного режиму та якості води річок.

Вітаємо студентів групи МЗГ-20 з успішним захистом кваліфікаційних робіт та присвоєнням кваліфікації «Магістр з Наук про Землю», і бажаємо подальших успіхів та нових звершень, творчих та кар’єрних злетів! Нехай Ваша життєва дорога буде легкою та безхмарною!

Кафедра висловлює вдячність голові Екзаменаційної комісії Медведєвій Ю.С. та членам комісії, декану ННГМІ Овчарук В.А., а також науковим керівникам (Шакірзановій Ж.Р., Кічук Н.С., Бурлуцькій М.Е., Гопцій М.В.). Зичимо Вам здоров’я та гарного настрою!