Волошина Олена Вікторівна

ВОЛОШИНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА – доцент кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету, кандидат географічних наук, доцент, фахівець в галузі метеорології та кліматології.


Освіта

2007 доцент кафедри метеорології та кліматології, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

2004 кандидат географічних наук зі спеціальності «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія», Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)


Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Обов’язки, що виконувалися:

2008р.- 2016 р. – декан заочного факультету Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2016р.-2017р. – начальник Навчально-консультаційного центру заочної освіти Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

Членство у комісіях, радах, організаціях:

2003-2008р. – член Вченої ради гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2008-2017р. – член методичної ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2008-2017р. – член Вченої ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2020р.-дотепер – член всеукраїнської громадської неурядової організації „Українське метеорологічне та гідрологічне товариство”

Професійні відзнаки:

2015р. – Почесна грамота гідрометеорологічного центру чорного та Азовського морів


Наукові інтереси

 1. Метеорологія та кліматологія
 2. Економіка гідрометеорологічного забезпечення України

Грантова діяльність

2010-2014р. Керівник держбюджетної науково-дослідної теми “Режим опадів по регіонах України наприкінці ХХ-го та на початку ХХІ-го століть” (№ 0111U000590)

2016-2018 рр. Учасник Міжнародного проекту ECOIMPACT, Grand 561975-EPP-1- 2015- 1-FI- EPPKA2- CBHE-JP.

2021р. Учасник міжнародного проєкту “Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation”, який виконується у рамках 6-го конкурсу програми Erasmus+ Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейської Комісії.


Деякі публікації останніх років

Навчально-методичні:

 1. Волошина О.В. «Підприємницька діяльність» (розділ Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України») (конспект лекцій). – Одеса. ОДЕКУ. – 2020. 75с.
 2. Волошина О.В., Борисова С.В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з дисципліни “Фізика атмосфери” (для студентів ІV курсу) – Одеса, ОДЕКУ, 2014. – 50 с.
 3. Волошина О.В., Борисова С.В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з дисципліни “Фізика атмосфери” (для студентів ІІІ курсу) – Одеса, ОДЕКУ, 2014. – 26 с.
 4. Волошина О.В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України» – Одеса, ОДЕКУ, 2017. – 25 с.
 5. Волошина О.В. та навчально-методичний відділ ОДЕКУ «Положення про організацію освітнього процесу за заочною формою навчання в ОДЕКУ «(Наказ № 79 від 04.04.2016р.). – Одеса, ОДЕКУ, 2016. –

Статті:

 1. Волошина О.В., Книш І.Ф. Статистичне дослідження випадків дуже сильних дощів на території Західної України – Український гідрометеорологічний журнал, Вип. 6, Одеса. «ТЕС», 2010. – С.102-108,
 2. Волошина Ж.В., Волошина О. В., Степаненко С.М., Хоменко І.А. Кліматична характеристика опалювального периоду. //монографія Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України. \ За ред. СМ Степаненко, А.М. Польового. – Одеса. «Екологія», 2011.
 3. Волошина О.В., Степаненко С.М. Кліматичні характеристики опалювального періоду в сьогоденні та майбутньому. //монографія Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України. \ За ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. – Одеса. «ТЕС», 2015. – С. 72-89.
 4. Волошина О.В. Динаміка режиму опадів в районі Причорномор’я в умовах глобального потепління. – Фізична географія та геоморфологія, Вип.4(84), – Київ. 2016р. – С.89-97.
 5. Волошина О.В. Дослідження динаміки змін енергетичних ресурсів згідно з сценаріями RCP 4.5 та RCP 8.5. //монографія «Кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в умовах зміг клімату». \ За ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. – Одеса. «ТЕС», 2018. – С. 117-134.

Тези конференцій:

 1. Волошина О. В., Авдєєва А. В., Дослідження динаміки змін енергетичних ресурсів України згідно з сценарієм RCP-4,5. //Тезі доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингові комунікації та логістика у сфері технологій енергозбереження в Україні та світі» 09 листопада 2016 року м. Дніпро.– С.
 2. Волошина О.В., Заікіна О. Глобальна сонячна радіація та новітні прилади для її вимірювання // Тези доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ««Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». м. Переяслав-Хмельницький. 31 березня 2019 р. – С. 21-21
 3. Волошина О.В. Динаміка режиму опадів у районі Причорномор’я в теплу півріччя // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», Полтава. 26 червня 2020 р. – С. 43-46.
 4. Волошина О.В., Родинова І.О. Аналіз синоптичних умов формування туманів на території АМСЦ Херсон // Тези доповідей ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ««Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». м. Переяслав-Хмельницький, 30 листопада 2020 р. – С.
 5. Волошина О.В., Родінова І. О. Дослідження умов формування туманiв на території АМСЦ Херсон // Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України», м. Київ, 15 березня 2021. – С.87-89.

Підвищення кваліфікації

2013р. Международный учебный семинар для персонала НГМС РА-II и РА-VI и преподавателей ВУЗов по теме: «Использование новых образовательных технологий в подготовке и переподготовке специалистов-гидрометеорологов» РГГМУ, г. Санкт-Петербург, 14-18 октября 2013г. сертифікат ВМО, Міжнародний навчальний семінар

2016р. Семінар з розробки структури навчальних матеріалів за проектом 561975-ЕРР-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP «Адаптивне навчальне середовище для забезпечення компетенцій в галузі впливу місцевих погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум» у Фінляндії (Хьютіала, станція дослідження лісу) 29.05-03.06. 2016 р.

2016р. Семінар в рамках Міжнародної програми ЕСOIMPACT «To develop short-term «sectoral» courses – Biometeorology» в ОДЕКУ (29.09-30.09 2016 р).

2017р. Семінар з розробки структури навчальних матеріалів за проектом 561975-ЕРР-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP «Адаптивне навчальне середовище для забезпечення компетенцій в галузі впливу місцевих погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум». Скалица. Словакия Республіка. 24-27 січня 2017р.

2020р. Курси по підвищенню кваліфікації для професійної підготовки у відділі метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів «Сучасні методи діагнозу та прогнозу погоди», з 20.10.2020 р. по 10.11.2020 р.


Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “1”, ауд.304

е-mail: voloshyna.ev@gmail.com

tel : 0482-42-57-17


Профілі

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=hdg6Sm0AAAAJ

Web of Science ResearcherID