flowers

Всесвітній День Водних Ресурсів 2022. Ґрунтові води

flowers
  • 22.03.2022Приховане від очей рішення

Ґрунтові води непомітні людському оку, але їх вплив помітний всюди. Питна вода та санітарія, продовольче забезпечення та природне середовище — все це залежить від ґрунтових вод. Ґрунтові води дуже важливі для здорового функціонування екосистем, таких як водно-болотні угіддя. У гирлових та прибережних районах ґрунтові води також забезпечують стійкість ґрунту та запобігають вторгненню морської води під землю.1 Ґрунтові води завжди були вкрай важливими для людського суспільства та екосистем, проте цей факт, як і раніше, не був визнаний повною мірою. Ґрунтові води мають бути у центрі уваги розробників політики сталого розвитку.

Захищати та зберігати

Наша діяльність на поверхні відбивається на підземній екосистемі. Ми повинні вносити в ґрунт тільки нешкідливі, біорозкладні продукти та використовувати ґрунтові води якомога ефективніше. Діяльність людини призводить до надмірного використання та забруднення ґрунтових вод у багатьох регіонах. Інформація про кількість води, що знаходиться під землею на решті територій, нам недоступна. Хоча ґрунтові води непомітні, про них не можна забувати.1 Ґрунтові води необхідно використовувати дбайливо та раціонально, проте неможливо керувати тим, що ми не вимірюємо. Необхідно ретельно досліджувати ґрунтові води та проводити їх аналіз та моніторинг.

 Змінний світ

Ґрунтові води відіграватимуть найважливішу роль процесі адаптації до змін клімату, особливо у разі посухи. Ми повинні берегти та досліджувати ґрунтові води, зберігаючи баланс між потребами людей та планети.

Зміна клімату відбивається на водних ресурсах. У деяких місцях спостерігається надмірна кількість води; в інших – її нестача. У найпосушливіших частинах світу ґрунтові води можуть бути єдиним джерелом води місцевого населення.1 Подібно до процесу зміни клімату, ґрунтові води не знають кордонів. Ми повинні працювати спільно, щоб удосконалити спосіб спільного використання транскордонних ресурсів ґрунтових вод, зберігаючи баланс потреб у світі, що змінюється. 1

1 Інформацію отримано з електронного ресурсу www.worldwaterday.org.

Хештег: #ВсесвітнійДеньВоднихРесурсів #WorldWaterDay