Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності “Менеджмент”, за спеціалізацією “Менеджмент природоохоронної діяльності” 2021/2022 н.р

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент», за спеціалізацією «Менеджмент природоохоронної діяльності» 2021/2022 н.р
Наукові роботи
Рейтинг робіт
Рецензії на роботи
Підсумкова конференція
Списки авторів студентських наукових робіт запрошених на конференцію
Списки студентських наукових робіт запрошених на конференцію
Організаційний комітет

Голова оргкомітету:

Павленко О.П. – завідувачка кафедри публічного управління та  менеджменту природоохоронної діяльності, д.екон.н., професор.

Члени оргкомітету:

− Кузніченко С. Д. декан факультету комп’ютерних наук, управління та адміністрування, к.геогр.м. н., доцент;
− Головіна О. І. доцент  кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності, к.екон.н., доцент;
− Розмаріна А.Л. доцент  кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності, к.екон.н., доцент;
− Смірнова К. В. доцент  кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності, к.екон.н., доцент.
Галузева комісія

Голова галузевої конкурсної комісії:

Степаненко С.М.. –ректор ОДЕКУ,  д.ф-м.н., професор.

Заступник галузевої конкурсної комісії:

Павленко О.П. – завідувачка кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності, д.екон.н., професор.

Відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії:

Юзва І.М. – відповідальний за НДРС, ст.викладач.

Члени галузевої  конкурсної комісії:

Горошкова Лідія Анатоліївна професор кафедри екології Національного університету  “Києво-Могилянська академія”д.екон.н., професор;
Горохова Людмила Петрівна директор Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти
Зось-Кіор Микола Валерійович професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії, д.екон.н., професор;
Клочан В’ячеслав Васильович голова громадської організації «Агенція Розвитку Південного регіону», д.екон.н., професор;
Князь Святослав Володимирович завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка», д. екон. н., професор;
Кожушко Ленид Федорович завідувач  кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування, д.екон.н., професор;
Левкіна Руслана Володимирівна завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, д. екон.н.. професор;
Литовченко Ірина Володимирівна начальник науково-дослідного  сектору Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, к. екон. н., доцент;
Мельник Леонід Григорович завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету, д.екон.н., професор
Марова Світлана Феліксівна провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Маріуполь), д.н.держ.упр., професор;
Назарчук Тетяна Валеріївна доцент кафедри економіки, менеджменту та адміністрування Хмельницького державного університету, к.екон.н., доцент;
Рубель Олег Євгенович старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та еколого-економічних досліджень НАН України, д.екон.н., професор;
Тюлькіна Катерина Олесандрівна доцент кафедри економіки і підприємництва Одеської державної академії будівництва та архітектури, к.екон.н., доцент;
Хлобистов Євген Володимирович професор  кафедри екології Національного університету “Києво-Могилянська академія” д.екон.н., професор;
Ульянченко Олександр Вікторович ректор Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, д.екон.н., професор, член кореспондент НААН України, академік АЕН України
Арестов Сергій Вікторович доцент  кафедри економіки природокористування Одеського державного екологічного університету, к.е.н., доцент;
Барчан Марина Миколаївна старший викладач кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету, к.екон.н.;
Волкова Алла Олександрівна доцент кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету, к.е.н., доцент;
Головіна Олеся Іванівна доцент кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету, к.е.н., доцент;
Колонтай Світлана Миколаївна доцент кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету, к.е.н., доцент;
Козловцева Валентина Анатоліївна старший викладач кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету, к.е.н.;
Розмаріна Альбіна Леонідівна доцент кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету, к.е.н., доцент;
Смірнова Катерина Володимирівна доцент кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету, к.е.н., доцент;
Хецеліус Ольга Юріївна професор кафедри вищої та прикладної математики Одеського державного екологічного університету, д.ф-м.н., професор.
Результати конкурсу
Апеляційна комісія

Голова апеляційної комісії:

Сербов М.Г. – перший проректор  ОДЕКУ, д. екон.н.

Члени апеляційної комісії:

Купріна  Н.М.  – декан факультету  економіки, бізнесу і контролю, ОНАХТ, д. екон. н., доцент;

Окландер Т.О. – завідувач  кафедри економіки і підприємництва ОДАБА, д. екон. н., професор;

Рубель О. Є. – старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та еколого-економічних досліджень НАН України, д.е.н., професор.

Контакти для листування: concursmpd@gmail.com

Контакти

Контактні телефони:

(067) 752-98-19 – Павленко Олена Пантеліївна, заступник голови конкурсної комісії;

(095) 421-84-54Юзва Ірина Михайлівна, відповідальний секретар конкурсної комісії