About subdivisions of the university block

Історія становлення. В 1996 році на базі факультету довузівської підготовки було створено кафедру довузівської підготовки, з 03.10.2005 року, вона функціонувала у складі підготовчого відділення, з 2014 р. була у складі Відділу по роботі з іноземними студентами, а з березня 2023 р. увійшла в склад кафедри соціально-гуманітарних наук як циклова комісія довузівської підготовки.

 

Першим завідувачем кафедри стала доцент, кандидат технічних наук Расторгуєва Тетяна Євгеніївна. З 2015 р. і по 2020 р. кафедру довузівської підготовки очолювала кандидат географічних наук Галич Єлизавета Анатоліївна. З 2020 – 2023р. т.в.о. кандидат географічних наук Кирнасівська Наталія Василівна, з березня 2023 р. головою циклової комісії призначена старший викладач Воронежцева Алла Аркадіївна.

 

Циклова комісія здійснює підготовку за двома напрямами:

 

• Довузівська підготовка українських громадян:

 

Якісна підготовка слухачів до НМТ та ЗНО  на базі ПЗСО 11 класів та фахових коледжів, а також випускники системи середньої освітньої школи минулих років.

 

Підготовка здійснюється за наступними предметами:

• українська мова та література

• математика

• історія України

• фізика/біологія/хімія/географія

 

• Довузівська підготовка іноземних громадян:

 

Для оволодіння українською (російською) мовою іноземні громадяни зараховуються на підготовче відділення для іноземних громадян.

 

Головною метою роботи є навчання мови як засобу спілкування та інструменту отримання спеціальності, а також уніфікація знань слухачів із загальноосвітніх дисциплін відповідно до рівня підготовки учнів загальноосвітньої школи України.

 

Циклова комісія забезпечує викладання базових нормативних дисциплін:

• українська мова,

• математика,

та навчальних дисциплін за вибором слухачів в залежності від напряму підготовки:

• економічна та соціальна географія світу,

• основи економіки,

• країнознавство,

• основи інформатики і обчислювальної техніки,

• фізика,

• хімія,

• біологія,

• креслення.

 

Загалом за ці роки спеціалізовану довузівську підготовку пройшли більше як 2110 чоловік, а 1390 випускників кафедри, успішно пройшовши конкурсний відбір, вступили на різні факультети та спеціальності Одеського державного екологічного університету.

 

Одночасно здійснюється мовна підготовка іноземних громадян, освітній рівень яких дозволяє без вивчення загальноосвітніх дисциплін продовжити підготовку на основних факультетах, в аспірантурі або докторантурі університету.

 

Всесвітньо відомими серед випускників-іноземців є:

– випускник 1977 року Н’Діай Алуін (Сенегал) – один з лауреатів Нобелівської премії;

– випускник 1984 року Сельсо Пасос Альберді (Куба) працює у Всесвітній Метеорологічній організації.