Загальна інформація про кафедру екології та охорони довкілля

         У 1996 році на базі кафедри екології (завідувач – доктор геолого-мінералогічних наук, професор Сафранов Т.А.) і кафедри урбоекології (завідувач – доктор технічних наук, професор Соколов Ю.М.) була створена кафедра прикладної екології. В 2015 році вона була перейменована в кафедру екології та охорони довкілля. З дня заснування кафедри посаду завідувача займає Сафранов Тамерлан Абісалович.

         Сафранов Т.А. керує підготовкою кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів, кандидатських і докторських дисертацій. Під його науковим керівництвом захищені 5 кандидатських і 2 докторські дисертацій. Проф. Сафранов Т.А. – голова підкомісії екології НМК № 6 з біології, природничих наук та математики сектору вищої освіти НМР МОН України. Один з авторів Концепції екологічної освіти України, а також Стандартів вищої екологічної освіти України за напрямком «Екологія», зі спеціальності 101 – Екологія бакалаврського, магістерського та освітньо-наукового рівнів. Автор та співавтор більш ніж 650-ти наукових робіт, в т.ч. 14 монографій та 15 підручників і навчальних посібників. Нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2002 р.); Почесною Грамотою Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (2007 р.); Нагрудним знаком «Петра Могили» (2007 р.); «Відмінник освіти України» (2010 р.); Почесною відзнакою Ради ректорів ЗВО Одеського регіону «За досягнення в науці», «За внесок у розвиток вищої освіти» (2015 р.); Подякою Міністра освіти України (2019 р.). Є стипендіатом Кабінету міністрів України «За видатні заслуги у сфері вищої освіти» (2021 р.).

         На сьогоднішній день кафедра екології та охорони довкілля здійснює підготовку фахівців на різних рівнях вищої освіти (молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії) за спеціальністю 101 – Екологія (галузь знань – 10 – Природничі науки). Також окремі дисципліни викладаються і для фахівців з інших спеціальностей (073 – Менеджмент, 103 – Науки про Землю, 122 – Комп’ютерні науки, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 242 – Туризм, 281 – Публічне управління та адміністрування).

         Кафедра є випусковою зі спеціальності 101 – Екологія за такими освітніми програмами:

  • ОПП «Екологія та охорона довкілля» (РВО «молодший бакалавр»);
  • ОПП «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (РВО «бакалавр»);
  • ОНП і ОПП «Екологічна безпека», ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища» (РВО «магістр»);
  • ОНП «Екологічні аспекти природокористування» (РВО «доктор філософії»).

         Викладачі кафедри у складі проектних груп приймають участь у підготовці:

  • молодших бакалаврів (ОПП 120 кредитів ЄКТС). Освітня програма (https://odeku.edu.ua/pochatkovyj-riven-vyshhoyi-osvity-101-ekologiya-2/) введена в дію наказом № 101 від 21.05.2020 р. Склад проектної групи включав: к.геогр.н., доц. кафедри екології та охорони довкілля Колісник А.В.; к.геогр.н., доц., декана природоохоронного факультету Чугай А.В.; к.геогр.н., доц. кафедри екології та охорони довкілля Приходько В.Ю.; к.геогр.н., доц. каф. гідроекології та водних досліджень Пилип’юка В.В.;
  • бакалаврів (ОПП 240 кредитів ЄКТС). Освітня програма (https://odeku.edu.ua/ekologiya-101-bakalavr/) введена в дію наказом № 53 від 4.03.2016 р. Склад проектної групи включав: к.геогр.н., доц., декана еколого-економічного факультету Владимирову О.Г.; д.геогр.н., проф., зав. каф. гідроекології та водних досліджень Лободу Н.С.; д.геогр.н., проф., зав. каф. екологічного права і контролю Лоєву І.Д.; д.геогр.н., проф., зав. каф. агрометерології та агроекології Польового А.М.; д.г.-м.н., проф., зав. каф. екології та охорони довкілля Сафранова Т.А.; к.геогр.н., доц., декана природоохоронного факультету Чугай А.В.;
  • магістрів за ОПП «Екологічна безпека» (90 кредитів ЄКТС). Освітня програма (https://odeku.edu.ua/ekologichna-bezpeka-90-kredytiv/) введена в дію наказом № 53 від 4.03.2016 р. Склад проектної групи включав: д.г.-м.н., проф., зав. каф. екології та охорони довкілля Сафранова Т.А.; к.геогр.н., доц., декана природоохоронного факультету Чугай А.В.; к.геогр.н., доц. кафедри екології та охорони довкілля Колісник А.В.;
  • магістрів за ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища» (90 кредитів ЄКТС). Освітня програма (https://odeku.edu.ua/ekologiya-ta-ohorona-navkolyshnogo-se/) введена в дію наказом № 53 від 4.03.2016 р. Склад проектної групи включав: д.г.-м.н., проф., зав. каф. екології та охорони довкілля Сафранова Т.А.; к.геогр.н., доц., декана природоохоронного факультету Чугай А.В.; к.геогр.н., доц. кафедри екології та охорони довкілля Колісник А.В.;
  • магістрів за ОНП «Екологічна безпека» (120 кредитів ЄКТС). Освітня програма (https://odeku.edu.ua/ekologichna-bezpeka-120-kredytiv/) введена в дію наказом № 53 від 4.03.2016 р. Склад проектної групи включав: д.г.-м.н., проф., зав. каф. екології та охорони довкілля Сафранова Т.А.; к.геогр.н., доц., декана природоохоронного факультету Чугай А.В.; к.геогр.н., доц. кафедри екології та охорони довкілля Колісник А.В.;
  • докторів філософії (ОНП 240 кредитів ЄКТС). Освітня програма (https://odeku.edu.ua/doktor-filosofiyi-101-ekologiya/) введена в дію наказом № 127 від 4.05.2016 р. Склад проектної групи включав: к.геогр.н., доц., декана природоохоронного факультету Чугай А.В.; д.г.-м.н., проф., зав. каф. екології та охорони довкілля Сафранова Т.А.; д.геогр.н., проф., зав. каф. гідроекології та водних досліджень Лободу Н.С.; д.геогр.н., проф., зав. каф. агрометерології та агроекології Польового А.М.