Загальна інформація про кафедру екології та охорони довкілля

У 1996 році на базі кафедри екології ( завідувач – доктор геолого-мінералогічних наук, професор Сафранов Т.А.) і кафедри урбоекології (завідувач – доктор технічних наук, професор Соколов Ю.М.) була створена кафедра прикладної екології. В 2015 році вона була перейменована у кафедру екології та охорони довкілля. З дня заснування кафедри посаду завідувача займає Сафранов Т.А. Він керує підготовкою курсових та дипломних проектів, кваліфікаційних магістерських робіт і кандидатських дисертацій. Під його науковим керівництвом захищені 5 кандидатських дисертацій. Сафранов Т.А. – член Президії та заступник голови навчально-методичної комісії по екології Міністерства освіти та науки України. Один з авторів Концепції екологічної освіти України, а також Стандарту вищої екологічної освіти України за напрямком «Екологія». Автор та співавтор більш ніж 350-ти наукових робіт, в т.ч. 5 монографій та 5 підручників і навчальних посібників. Удостоєний Почесної грамоти Кабінету Міністрів України (2002 р.), знаками «Петра Могили» та «Відмінник освіти України».

На сьогоднішній день кафедра екології та охорони довкілля здійснює підготовку бакалаврів за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Екологічна безпека» та «Екологія та охорона навколишнього середовища».