About subdivisions of the university block

Кафедра інформатики входить до складу кафедр факультету комп’ютерних наук Одеського державного екологічного університету. Була створена в 2006 році для підготовки фахівців у сфері інформаційних технологій.Вона увійшла до складу факультету комп’ютерних наук, на якому навчається близько трьохсот студентів, причому майже сімдесят відсотків на бюджетних місцях.Очолив кафедру інформатики та досі нею керує доктор технічних наук, професор Мещеряков Володимир Іванович.

Викладання даних дисциплін проходить в добре обладнаних комп’ютерних класах.

На кафедрі ведеться дипломне проектування студентів за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки».

Дуже значна методична робота кафедри.Всі дисципліни, які викладаються педагогами кафедри інформатики, забезпечені підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій та методичними вказівками до самостійної роботи студентів, до лабораторних занять і практичних робіт.

Велике місце в діяльності кафедри приділяється науковим дослідженням.

На кафедрі інформатики проводяться студентські наукові семінари, наукові конференції, а також студентські олімпіади.

Громадській роботі на кафедрі приділяється достатньо уваги.

Колектив кафедри інформатики активно бере участь у громадському житті університету. Майже всі співробітники кафедри є кураторами студентських груп.

Кафедра інформатики завжди чекає нових студентів.