About subdivisions of the university block

Кафедра іноземних мов ОДЕКУ була заснована в 1932 році. Значний внесок в становлення і розвиток кафедри у різні роки внесли канд. пед. наук Бурлак Д. Г., старші викладачі, учасники Вітчизняної війни Гейбер І. П., Румянцева А. Г., завідувачка кафедрою в 70-і роки Марченко В. Г., ст. викладачі Глебова С. М., Никіфорова Г. М., Шевченко Л. Ф. З 1975 по 2021 р. кафедру очолювала доцент Пьянова Ізабелла Юріївна. З 2021 р. обов’язки завідувача кафедри покладено на кандидата філологічних наук, доцента Шотову-Ніколенко Ганну Василівну. З 01.03.2023 р. Шотова-Ніколенко Г.В. є Головою Циклової комiсiї з Iноземних мов кафедри соціально-гуманітарних наук.

 

У своїй діяльності колектив кафедри виходить з того, що у всі часи розвитку суспільства, особливо сьогодні в період інтенсивних політичних, економічних і культурних міждержавних відносин, знання іноземних мов є невід’ємною умовою формування висококваліфікованого фахівця.

 

Викладачами кафедри підготовлено і захищено 7 кандидатських дисертацій. Надруковано: «Англо-російський метеорологічний словник» – автор викладач кафедри Гейбер І. П. («Гидрометиздат», Ленинград, 1969 р.); «Німецько-російський метеорологічний словник» – автор Марченко В. Г. (Гидрометиздат, Ленинград, 1973 р.); понад 180 навчальних методичних посібників для вивчення іноземних мов студентами І-IV курсів всіх факультетів і форм навчання, студентами магістерського рівня підготовки.

 

На кафедрі здійснюється наукова робота, яка дозволяє викладачам підвищувати свій педагогічний рівень і удосконалювати методику викладання іноземних мов. Протягом багатьох років на кафедрі розробляється наукова тема: «Лінгвістичне і науково-методичне дослідження наукової прози для винайдення раціональних методів навчання у ВНЗ». Останніми роками проводиться інтенсивна науково-методична робота у напрямі розробки і впровадження сучасних програмно-апаратних комплексів на основі інтернет-технологій з метою застосування принципів теорії індивідуалізації навчання іноземним мовам в процесі здійснення дистанційного вивчення іноземних мов, методико-діагностичного тестування і створення індивідуалізованих програм самостійної роботи студента. Постійно діє науково-методичний семінар з проблем інтенсифікації учбового процесу.

 

Викладачі кафедри щорічно беруть участь в роботі науково-методичних семінарів, конференцій регіонального і національного рівня. Студенти виступають з доповідями на іноземних мовах на щорічних конференціях ОДЕКУ і національних студентських наукових конференціях, беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з іноземних мов для студентів вищих учбових закладів, які вивчають іноземну мову як загальнонаукову дисципліну.

 

При кафедрі працює студентський клуб «Лінгвокраїнознавство» та «Сучасна ділова англійська мова». Спільно з Центром післядипломної освіти здійснюється навчання бажаючих студентів на курсах поглибленого вивчення англійської мови.

 

Головні навчальні дисципліни кафедри: англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням, французька мова.

 

Друга іноземна мова в ОДЕКУ

 

Протягом останніх декількох років в нашому університеті студенти оволодівають новою перспективною спеціальністю «Туризм», яка нещодавно отримала акредитацію. У наш час туристична галузь демонструє високий рівень конкуренції. За таких умов вільне володіння не однією, а принаймні двома іноземними мовами значно підвищує можливість успішно конкурувати на ринку праці.

 

На III та IV курсах студенти вивчають, окрім англійської, французьку мову в якості другої іноземної. По завершенню курсу навчання майбутні фахівці здатні досить вільно спілкуватися цією мовою, у тому числі на теми, які стосуються їх професійної діяльності, вести ділове листування.

 

Дуже важливо те, що володіння французькою мовою надає можливість знайомитися з величезною кількістю спеціальної літератури, у тому числі на теми екологічного та зеленого туризму, сучасних тенденцій у цій галузі. Наприклад, видається цікавим дослідити досвід розвитку туризму в Альпах, де приділяється особлива увага збереженню гірських екосистем у поєднанні з позитивним впливом популярності цього регіону на добробут місцевих громад. Цей досвід може бути корисним для українських Карпат, а причорноморський регіон, особливо місто Одеса, має значні рекреаційні можливості та туристичну привабливість, яку можна посилити, спираючись на вивчення традицій та досягнень цієї галузі на курортах Середземного моря.