About subdivisions of the university block

Загальна інформація про кафедру

За всю історію людству вдалося вивчити лише малу частину океану, що безсумнівно доводить – водна стихія, одна з найзагадковіших.

Дослідників океанів та морів готує кафедра океанології, яка була заснована в Одеському гідрометеорологічному інституті в 1944 році, коли Харківський гідрометеорологічний інститут був переведений в Одесу. Перший випуск відбувся в 1949 році. В 1959 році кафедра на деякий час була закрита. Але в 60-70 роках виникає потреба в спеціалістах-океанологах для роботи на дослідницьких судах, і в 1970 році кафедра була заснована вдруге.

За минулі роки кафедрою випущено понад 800 спеціалістів-океанологів, які працювали і працюють в різних галузях народного господарства, морському флоті, оборонних закладах, обслуговують безпеку судноплавства та рибного промислу. Багато випускників кафедри працює в наукових закладах України, та інших країн: в Академіях наук, галузевих інститутах та лабораторіях, у вищих навчальних закладах, в тому числі й на кафедрі океанології ОДЕКУ. Випускники кафедри стали докторами наук, кілька десятків – кандидатами географічних та фізико-математичних наук.

Випускники кафедри брали участь у багатьох експедиціях як національних, так і міжнародних, проводили дослідження в маловідомих куточках Світового океану – від Гренландії до моря Уеделла, від Аравії до Кергелена, від Командорських островів до моря Росса. Ними надруковано сотні наукових статей, монографій, навчальних посібників. У розвитку світової науки про океани й моря є значний внесок випускників кафедри.

На теперішній час кафедру очолює доктор географічних наук, професор Берлінський Микола Анатолійович. Сучасна кафедра океанології готує спеціалістів двох напрямів: океанології та гідрографії. Для студентів – океанологів викладаються такі спеціальні дисципліни: фізична океанологія, технічні засоби та методи океанологічних вимірювань, гідрофізика, екологічні аспекти регіональної океанографії, взаємодія океану та атмосфери, океанологічне забезпечення морегосподарської діяльності, океаносфера, гідрологічні та морські прогнози, інженерна океанологія, вплив кліматичних змін на галузі економіки України, моделювання океанологічних процесів Для студентів-гідрографів викладаються курси: гідрографія морів та океанів, динаміка процесів в прибережній зоні, супутниковий моніторинг морського середовища, сучасні технології гідрографічних досліджень, гідрографічне забезпечення використання морського середовища.

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ КАФЕДРИ

Важливим структурним підрозділом кафедри океанології є база «Морського центру ОДЕКУ». Цей підрозділ є єдиним і унікальним науково-технічним навчальним центром на пострадянському просторі. Під керівництвом викладачів кафедри і директора Центру студенти під час практики виконують спостереження за хвилюванням і рівнем моря, вимірюють температуру і солоність морської води. Результати таких спостережень студенти аналізують і роблять узагальнення та висновки відносно гідрології Одеської затоки та прилеглої частини Чорного моря. «Морський центр ОДЕКУ» має багаторічний банк даних спостережень, які використовуються не тільки в навчальній і науковій діяльності університету, а також для консультацій споживачів і проектування різних гідротехнічних споруд в узбережній зоні моря міста Одеси.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ОКЕАНОЛОГІЇ ТА МОРСЬКОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

(БЕРЕЗЕНЬ 2021 р.)

Берлінський Микола Анатолійович – завідувач кафедри, д-р геогр. наук, професор.

Тучковенко Юрій Степанович – проф. кафедри, д-р геогр. наук.

Гаврилюк Раїса Володимирівна – доц. кафедри, канд. геогр. наук.

Монюшко Марина Михайлівна – доц. кафедри, канд. геогр. наук.

Дерик Ольга Володимирівна – старший викладач кафедри.

П’ятакова Вікторія Францівна – асистент викладача кафедри.

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ОКЕАНОЛОГІЇ ТА МОРСЬКОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Краснодембський Едуард Борисович – директор «Морського центру ОДЕКУ».

Піжун Олена Вікторівна – інженер 1 категорії.

Горобченко Наталя Миколаївна – технік 1 категорії.

Болюх Анастасія Володимирівна – лаборант

ВИДАТНІ ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ ОКЕАНОЛОГІЇ ТА МОРСЬКОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 1. Андріанова О.Р. Відомості: д.геогр.н. З 2016 року по теперішній час провідний науковий співробітник відділу інформаційної гідроакустики Державної установи «Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України». Член редколегії наукового журналу «Вісник Одеського національного університету. Географічні і геологічні науки» Член Спеціалізованої Вченої Ради по захисту дисертацій у Одеському державному екологічному університеті.
 2. Белевич Р.Р. Відомості: канд..геогр.наук. У 1971 році був одним з засновників Одеського Відділення Державного океанографічного інституту (нині Український науково-дослідний центр екології моря). У 1997-1998 роках працював у Океанографічному інституті при Університеті міста Сан-Пауло (Бразилія). З 2000 року по теперішній час працює у Державної установі «Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України» старшим науковим співробітником відділу інформаційної гідроакустики.
 3. Берлінський М.А. д. геогр. н., професор. З 1976 по 2009 рр. завідувач відділом Одеської філії ІнБПМ, з 2009 по 2015 рр. заступник директора УкрНЦЕМ . З 2015 р. очолює кафедру океанології та морського природокористування.
 4. Большаков В.М. Відомості: канд. геогр. наук. З 1991 р. по 2000 р. викладав на кафедрі океанології та морського природокористування. Дисципліни — «Фізика океану», «Взаємодія океану та атмосфери».
 5. Гаврилюк Р.В. Відомості: доцент кафедри океанології та морського природокористування, канд. геогр. наук. Брала участь у багатьох наукових рейсах в Атлантичному океані, де займалась розробкою методів прогнозу температури води та обслуговуванням риболовецьких суден.
 6. Даниленко О.О. Відомості: старший викладач кафедри океанології та морського природокористування. На кафедрі працював з 1998 р. по 2018 р., викладав дисципліни «Фізика океану», «Методи гідрометеорологічних вимірювань», «Моделювання океанологічних процесів».
 7. Доценко С.А. Відомості: канд. геогр. наук, випускник 1975 року, у 2003 році захистив дисертацію на тему “Мінливість основних гідрологічних характеристик Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря”, провідний інженер, с.н.с. Одеської філії ІнБПМ НАН України, автор 45 наукових робіт.
 8. Іванов С.В. Відомості: д. геогр. наук, в.н.с. науково – дослідної частини Одеського Державного Екологічного Університету (ОДЕКУ), викладав на кафедрі океанології та морського природокористування «Физическая океанология», «Физико-статистическое моделирование океанологических процессов».
 9. Ільїн Ю.П. Відомості: д.геогр.н., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. У 2018 р. обійняв посаду заступника директора УкрГМІ з наукової роботи, опікується питаннями метеорології та морських досліджень.
 10. Ілюшин В.Я. Відомості: доцент кафедри океанології та морського природокористування, канд. геогр. наук. В 1984 році був обраний деканом гідрологічного факультету, на цій посаді працював до 1999 року.
 11. Капочкін Б.Б. Відомості: канд. г.-м. наук, викладав на кафедрі військової підготовки. Автор монографії-підручника і 8 авторських свідоцтв на винаходи. Нагороджений грамотою Головнокомандуючого ВПС Збройних Сил України.
 12. Коморін В.М. Відомості: к. геогр. наук, старший науковий співробітник, директор Українського наукового центру екології моря,який залишається лідером в вирішенні природоохоронних проблем і активним учасником багатьох актуальних міжнародних програм і проектів.
 13. Кучеренко Н.В. канд..геогр. наук. Є автором більше 30 статей і тез доповідей, присвячених дослідженням мікробару моря, коливанням клімату і погоди, проблемам екології.
 14. Ломакін П.Д. Відомості: д. геогр. наук. Автор багатьох статей і тез, та книги «Океанологическая характеристика и оценка загрязнения вод Балаклавской бухты».
 15. Матигін А.С. Відомості: к. ф.- м. наук. після випуску у 1977 році викладав на кафедрі океанології, з 1985 по 1991 рр. с.н.с. Одеської філії ГОИН, по 1994 р. с.н.с. ІнБПМ, з 2011 року провідний океанолог, зам керівника ГМЦ ЧАМ. Керівник спеціалізованих експедицій в Тихий океан, Чорне та Азовське моря. Автор двох монографій та 65 наукових статей.
 16. Нгуєн Ван Ки Відомості: д. ф.-м. наук, міністр екології В’єтнаму.
 17. Полонский О.Б. Відомості:д.геогр.н.. проф., фахівець в області фізичної океанології та теорії клімату, автор 433 наукових робіт, з них 7 монографій, експерт IPCC. Під його науковим керівництвом успішно захищено 10 кандидатських дисертацій.
 18. Рубан І.Г. Відомості: доцент кафедри океанології та морського природокористування, канд.. ф-м. наук, на кафедрі працював з 1982 року по 2020 рік, там де зараз працюють його випускники.
 19. Суховій В.Ф. Відомості: професор, д. геогр. наук, з 1986 по 2002 рік завідувач кафедри океанології та морського природокористування. Брала участь в багатьох вітчизняних та міжнародних експедиціях в різних регіонах Світового океану. Автор 3 монографій, 2 навчальних посібників, підручників та більше 70 наукових статей.
 20. Тучковенко Ю.С. Відомості: д. геогр. н., професор., з 1997 по 2000 рр. науковий радник центру океанографічних та гідрографічних досліджень (Колумбія), з 2004 р. проректор з наукової роботи ОДЕКУ.