About subdivisions of the university block

Кафедра була створена разом із заснуванням в 1932 році Харківського  інженерного гідрометеорологічного інституту.

 

З процесом перебудови в Радянському Союзі  кафедра 15 січня 1990 р. була перейменована у «Кафедру суспільних наук». 

 

Після постанови Верховної Ради Української РСР «Про проголошення незалежності України» і прийняття  «Акта проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 р. на кафедрі стали відбуватися докорінні зміни. Рішенням вченої ради ОГМІ кафедра ще раз змінює свою назву; з 29 листопада 1991 р. вона стає кафедрою соціально-гуманітарних наук. 

 

Процес реорганізації кафедри продовжився в 1992 р., коли на вченій раді ОГМІ  29 жовтня кафедра офіційно отримала  нову назву – «Кафедра українознавства та соціальних наук».

 

В сучасних умовах трансформації вітчизняної освітньої галузі та через процеси, пов’язані зі змінами у кадровому потенціалі низки підрозділів, на засіданні Вченої ради ОДЕКУ від 23.02.2023р. було прийняте рішення  щодо реорганізації деяких кафедр університету. Зокрема, в результаті об’єднання навколо кафедри українознавства та соціальних наук двох інших підрозділів (кафедри іноземних мов та кафедри довузівської підготовки) було сформовано новий структурний підрозділ університету – кафедра соціально-гуманітарних наук із відповідними цикловими комісіями в її складі.

 

Наказом №30-к від 28.02.2023 року завідувачем новоствореної кафедри був призначений колишній очільник (з 2002 до 2023 року) кафедри українознавств та соціальних наук кандидат історичних наук, доцент Бубнов Ігор Васильович. Рішенням Вченої ради ОДЕКУ від 21.09.2023 р. за конкурсом він був обраний на посаду завідувача кафедри терміном до 2028 року.

 

На теперішній час у відповідності з чинними програмами бакалаврського, магістерського та наукового рівнів вищої освіти, на кафедрі здійснюється викладання навчальних дисциплін соціально-гуманітарного («Історія України та історія української культури»,  «Філософія»; «Філософія та основи психології»; «Політологія та основи соціології», «Політологія»; «Психологія»; «Психологія ділового спілкування»; та філологічного спрямування («Українська мова за професійним спрямуванням»; Іноземна мова (англійська)»; «Основи правознавства та ділової української мови») тощо.

 

Серед головних задач в роботі кафедри виділяються:

– надання майбутнім фахівцям відповідних знань з дисциплін соціально-гуманітарного циклу, що потрібні як для успішного виконання посадових обов’язків, так й у формуванні стійких громадських позицій;

– формування у здобувачів освіти якісних мовлених компетенцій;

– активне залучення студентів до науково-дослідної роботи з актуальних проблем соціально-економічного, політичного, культурного та духовного розвитку України;

– розробка та впровадження комплексу науково-методичних та організаційних заходів щодо підвищення рівня знань студентів з соціально-гуманітарних дисциплін;

– здійснення національно-громадського виховання студентів у відповідності з основними напрямками та задачами Концепції національного виховання, гуманізація процесу навчання;

– забезпечення безпосередньої участі викладачів кафедри у громадсько-просвітницькій діяльності.

 

На сьогодні колектив кафедри соціально-гуманітарних наук плідно працює в науковій, навчально-методичній, організаційно-виховній та громадській сферах діяльності.

 

Кафедра соціально-гуманітарних наук розглядається адміністрацією ОДЕКУ як одна з провідних в плані організації, методичного забезпечення та проведення виховного процесу серед студентської молоді. 

 

Викладачі кафедри систематично проводять загально університетські заходи щодо святкування річниць-ювілеїв та видатних історичних подій в житті України, серед яких: щорічні Шевченківські читання «Тарасові весни», тематичні збори «Поетична квітка України» до дня народження Лесі Українки, культурно-просвітницькі заходи присвячені дню української писемності та мови, святкові заходи з відзначення Всесвітнього Дня Миру; щорічні культурно-просвітницькі заходи до Всесвітнього Дня Вишиванки; загальноуніверситетські тури Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; загальноуніверситетські етапи Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика тощо.

 

З метою підвищення рівня національно-патріотичного виховання студентської молоді та задля формування почуття поваги до рідного університету, викладачі кафедри систематично проводять відповідні заняття на базі музею ОДЕКУ.

 

Вирішенню різноманітних завдань навчально-виховного процесу сприяє наявність спеціалізованих аудиторій кафедри соціально-гуманітарних наук та кабінет виховної роботи. 

 

На їхній базі відбуваються виставки творчості студентів, конкурси стінних газет, «круглі столи» з актуальних питань соціально-політичного і культурного життя України та світу, перегляди тематичних науково-пізнавальних фільмів та передач історико-патріотичного спрямування з їхнім обговоренням тощо.

 

Культурно-просвітницьку роботу серед студентської молоді кафедра соціально-гуманітарних наук розглядає як один із пріоритетних напрямків своєї діяльності.

 

На базі кафедри на постійній основі діє культурологічний лекторій, в межах функціонування якого увазі студентів у позааудиторний час пропонується різноманітна тематика спеціалізованих лекцій із актуальних питань історико-культурного, соціально-політичного та країнознавчого спрямування.  Засідання лекторію відбуваються на базі спеціалізованої аудиторії кафедри та у гуртожитках університету.

 

В діяльності лекторію широко використовуються різноманітні засоби формування та розвитку творчої ініціативи та активності студентів, зокрема: 

– доповіді студентів з різних аспектів історико-культурної спадщини України із елементами стилізованих демонстрацій національного вбрання, народних традицій та обрадів; 

– виконання українських пісень та танцювальних етюдів; аудіо та відео презентації матеріалів з історії та традицій рідного краю.

 

Завдяки організаційним зусиллям викладачів кафедри забезпечувалися систематичні відвідування студентами університету театрів, музеїв, виставок міста Одеси.

 

Науково-педагогічний склад кафедри (станом на вересень 2023 року):

1. БУБНОВ Ігор Васильович,  завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук, канд.іст.н., доцент; 

2. ШОТОВА-НІКОЛЕНКО Ганна Василівна, голова циклової комісії з іноземних мов, канд.філол.н., доцент;

3. ВОРОНЕЖЦЕВА Алла Аркадіїва, голова циклової комісії довузівської підготовки, старший викладач; 

4. ІВАНЧЕНКО Андрій Валентинович, канд.філол.н., доцент; 

5. БАЄВА Валентина Михайлівна, старший викладач; 

6. ГЛУШКОВА Наталія Михайлівна, старший викладач; 

7. КРАСНЯНСЬКА Наталія Дмитрівна, старший викладач; 

8. КУДЕЛІНА Ольга Юріївна, старший викладач;

9. ЛУКАЩУК Ірина Володимирівна,  викладач; 

10. МИРОШНИЧЕНКО Марія Іванівна, старший викладач; 

11. НЄВЄЙКІНА Галина Іванівна, старший викладач;

12. ПОПОВИЧ Ірина Іванівна, викладач; 

13. ЧОРНА Ольга Віталіївна, старший викладач; 

14. ШАБЛІЙ Олег Віталійович, старший викладач. 

 

Навчально-допоміжний склад кафедри:

1. ВАВІЛОВА Тетяна Олександрівна, старший лаборант;

2. ЛЯШКО Ірина Едуардівна, старшого лаборанта.