Загальна інформація про кафедру водних біоресурсів та аквакультури

 

У 2008 році в Одеському державному екологічному університеті була створена кафедра водних біоресурсів та аквакультури.

 

Очолив кафедру професор, доктор ветеринарних наук, Олександр Прокопович Михайлюк. З 2012 року по 2022 рік кафедру водних біоресурсів та аквакультури очолював професор, доктор сільсько-господарських наук Павло Володимирович Шекк, а у 2022 р. на посаду в.о.завідувача кафедрою водних біоресурсів та аквакультури призначено к.біол.н., доцента Бургаз Марину Іванівну.

 

Дружній колектив кафедри – це молоді та перспективні вчені, зацікавлені у розвитку кафедри та науки.

 

Склад кафедри:

• Бургаз Марина Іванівна – в.о. завідувачка кафедрою, доцент, кандидат біологічних наук

• Шекк Павло Володимирович – професор, доктор сільсько-господарських наук

• Соборова Ольга Михайлівна – доцент, кандидат географічних наук

• Матвієнко Тетяна Іванівна – старший викладач

• Безик Ксенія Ігорівна – старший викладач

• Лічна Анастасія Іванівна – асистент

• Пислиця Ігор Сергійович – інженер навчально-наукової лабораторії кафедри водних біоресурсів та аквакультури

• Сидорак Раїса Володимирівна – інженер навчально-наукової лабораторії кафедри Водних біоресурсів та аквакультури

• Очеретнюк Сергій Олександрович – завідувач навчально-наукової лабораторії водних біоресурсів та аквакультури

 

На сьогоднішній день кафедра водних біоресурсів та аквакультури здійснює підготовку фахівців на різних рівнях вищої освіти (молодший бакалавр, бакалавр, магістр) за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» (галузь знань – 20 – Аграрні науки та продовольство).

 

Кафедра є випусковою зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» за такими освітніми програмами:

• освітньо-професійна програма «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» (РВО «молодший бакалавр»);

• освітньо-професійна програма «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» (РВО «бакалавр»);

• освітньо-професійна програма «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» (РВО «магістр»).