flowers

Захід «Innovative approaches and technological applications in tourism and cultural»

flowers
  • 24.03.2023

У березні 2023 р. викладачі кафедри разом зі студентами, які навчаються на РВО “бакалавр” та “магістр”, пройшли тренінг другої галузевої тренінгової програми “Innovative approaches and technological applications in tourism and cultural” проекту BSB-998 LetsCYCLE “Lets CYCLE at the Black Sea”.

 

Тренером виступила д-р екон.наук, професор, зав.кафедрою Павленко Олена Пантеліївна.

 

Протягом заходу учасники ознайомились:

• з пріоритетами інноваційного розвитку, які забезпечують основу для конкурентоспроможності регіонів;

• з новими сучасними технологіями співробітництва, зокрема формування кластерного середовища;

• з умовами створення і функціонування кластерів, перешкодами щодо їх розвитку;

• з прикладами кластерів інноваційних послуг та туризму, які в тому числі використовують нові бізнес-моделі;

• з транснаціональними проєктами розвитку інтеграції прикордонних регіонів у Чорноморському регіоні;

• з напрямами захисту, популяризації та розвитку природних та культурних туристичних активів тощо.

 

Учасники тренінгу мали змогу в інтерактивному форматі висловити власну думку щодо видів активного туризму, оцінити рівень доступності різних видів туризму та сформулювати своє бачення категорії “кластер” у доволі нестандартній формі.

 

Кожен учасник тренінгу наприкінці заходу отримав особистий сертифікат з проходження тренінгу.

 

Дякуємо тренінговій програмі “Innovative approaches and technological applications in tourism and cultural” проекту BSB-998 LetsCYCLE “Lets CYCLE at the Black Sea” за можливості для розвитку та набуття нових знань!