flowers

Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів спеціальності 103 «Науки про Землю», Науки про гідросферу

flowers
  • 16.06.2021

15 червня 2021 року відбувся захист кваліфікаційних робіт студентами групи ГО-41 Гідрометеорологічного інституту

Склад Екзаменаційної комісії № 6:

Овчарук Валерія Анатолівна д-р геогр.наук, доц., директор Навчально-наукового гідрометеорологічного інституту, гарант освітньої програми.

Шакірзанова Жаннетта Рашидівна д-р геогр.наук, проф., зав.кафедри #гідорологіїсуші

Берлінський Микола Анатолійович д-р геогр.наук, проф., зав.кафедри океанології та морського природокористування

Секретар – Горобченко Наталія Миколаївна, технік 1кат. кафедри океанології та морського природокористування

Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів

Спеціальність 103 «Науки про Землю»

Науки про гідросферу


Блага Анастасія Олександрівна

Методика просторового прогнозування меженного стоку річок в басейні р. Південний Буг

Наук.керівник Шакірзанова Ж.Р., д-р геогр. наук, професор

Рецензент Хохлов В.М., д-р геогр. наук, професор


Волков Данііл Юрійович

Основні риси гідрологічного режиму Мексиканської затоки

Наук.керівник Ель Хадрі Ю.А., доктор філософії (PhD), ст. викладач

Рецензент


Гут Владислав Юрійович

Термічний режим прибережної частини Чорного моря

Наук.керівник Гаврилюк Р.В. канд. геогр. наук, доц., с.н.с.

Рецензент Лужбін А.М. канд.геогр.наук, доц


Джураєва Гульсевар

Річний стік та його характеристики в басейні р. Південний Буг

Наук.керівник Бурлуцька М.Е., канд. геогр. наук, доцент

Рецензент Романчук М.Є., канд. геогр. наук, доцент


Закатєй Богдан Анатолійович

Регіональна методика визначення меженного стоку річок північно-західного схилу Кримських Гір

Наук.керівник Погорелова М.П., канд. геогр. наук, ст. викладач

Рецензент Романчук М.Є., канд. геогр. наук, доцент


Іваничко Тетяна Віталіївна

Мінімальний стік зимової межені в басейні р. Прип’ять в межах України

Наук.керівник Овчарук В.А., д-р геогр. наук, доцент

Рецензент


Іосифов Олексій Валерійович

Сучасний внутрішньорічний розподіл стоку на річках Закарпатського гідрологічного району

Наук.керівник Гопцій М.В., канд. геогр. наук, ст. викладач

Рецензент Боровська Г.О., канд. геогр. наук, доцент


Нізіцький Максим Анатолійович

Мінімальний стік річок у період відкритого русла у гірській частині р.Дністер

Наук.керівник Гопцій М.В., канд. геогр. наук, ст. викладач

Рецензент Прокоф’єв О.М., канд. геогр. наук, доцент


Олійник Надія Костянтинівна

Вплив кліматичних змін на рівень внутрішніх морів на прикладі лиманів північного Причорномор’я

Наук.керівник Берлінський М.А., д-р геогр. наук, проф.

Рецензент Хохлов В.М., д-р геогр. наук, професор


Стратійчук Ольга Володимирівна

Прогнозування літньо-осіннього стоку річок північно-західного Причорномор’я

Наук. керівник Погорелова М.П., канд. геогр. наук, ст. викладач

Рецензент Сербов М.Г., канд. геогр. наук, доцент


Колектив кафедри гідрології суші вітає наших студентів та їх наукових керівників з успішним захистом кваліфікаційних робіт. З нетерпінням чекатимемо продовження досліджень у магістратурі