flowers

Захист кваліфікаційних робіт магістрів на кафедри економіки природокористування

flowers
  • 16.12.2023

16 грудня 2023 р. на кафедрі економіки природокористування Одеського державного екологічного університету відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів зі спеціальності 051 «Економіка» у  Екзаменаційній  комісії № 11.

 

Голова комісії:

• Сербов М.Г., д. екон.н., професор, перший проректор ОДЕКУ.

 

Члени ЕК:

• Губанова О.Р., д. екон.н., професор, завідувачка кафедри економіки природокористування,

• Арестов С.В., к. екон.н., доцент кафедри економіки природокористування,

• Шуптар-Пориваєва Н.Й. к. екон.н., доцент кафедри економіки природокористування.

 

Секретар ЕК:

• Андрущенко О.С., к. екон.н., доцент кафедри економіки природокористування.

 

Засідання Екзаменаційної комісії № 11 проводилось дистанційно на платформі ZOOM. Студенти гр. МЕД-22, МЕД-22з/ф презентували та вдало захистили результати своїх кваліфікаційних робіт.

 

Кваліфікаційні роботи бакалаврів виконувалися під керівництвом: д. екон.н., професора Сербова М.Г., д. екон.н., професора Губановой О.Р., к. геогр.н., доцента Бунякової Ю.Я.

 

У завершальному слові голова комісії та завідувачка кафедри відзначили актуальність обраних тем досліджень, високий рівень виконаних кваліфікаційних робіт, висловили подяку всім учасникам і присутнім на даному заході і побажання успіхів в майбутньому.