flowers

Захист звітів за результатами проходження виробничої практики магістрами 2 року навчання (спеціальність 103 «Науки про Землю», ОП «Метеорологія та кліматологія»)

flowers
  • 5.09.2022

22 серпня 2022 р., напередодні дня Незалежності України, відбувся захист звітів за результатами проходження виробничої практики магістрів 2 року навчання (спеціальність 103 «Науки про Землю», ОП «Метеорологія та кліматологія») денної та заочної форм навчання (групи МЗМ-21 та МНЗ-2)

Виробнича практика магістрів метеорологів та кліматологів тривала з 18 липня по 13 серпня 2022 р., а базами практики були обрані ГМЦ ЧАМ, Український Гідрометцентр (м. Київ), Івано-Франківський та Вінницький обласні центри з гідрометеорології, а також Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Метою виробничої практики було закріплення знань теоретичного матеріалу; знайомство з організаційною структурою оперативних прогностичних підрозділів; набуття навичок щодо складання, обробці та аналізу оперативних матеріалів, застосування розрахункових методів до прогнозу погодних умов, складання попереджень (прогнозів) про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Задачами практики були вивчення структури організації бази практики і одержання навиків роботи в трудових колективах, ознайомлення з новими технологіями метеорологічних спостережень та методами обробки даних, ознайомлення з напрямками кліматичних досліджень в Україні, аналіз динаміки метеорологічних величин в умовах глобальних змін клімату, набуття навичок аналізу та прогнозу атмосферних процесів в умовах оперативної роботи, вивчення нових регіональних методів прогнозу погоди та схем обслуговування споживачів.

Всі практиканти:

  • вчасно почали проходження практики;
  • пройшли інструктаж щодо техніки безпеки на виробництві;
  • отримали навички роботи у виробничих підрозділах з оперативного гідрометеорологічного обслуговуванню споживачів;
  • відповідально поставилися до всіх етапів та видів робіт;
  • створили за допомогою своїх керівників від бази практики якісні та вичерпні звітні матеріали;
  • надіслали звіти до керівників практики від кафедри на перевірку;
  • підготували презентацію за результатами практики.

Більшість магістрів вже працює за фахом, тому захист відбувся у дистанційному форматі за допомогою платформи Zoom з робочого місця. Всі практиканти дуже вдало захистили результати своєї праці, отже більш 90 % магістрів отримали оцінку «відмінно», решта «добре».

Вітаємо магістрів з груп МЗМ-21 і МНЗ-2 та їх керівників (Прокоф’єва О.М., Семергей-Чумаченко А.Б., Боровську Г.О., Волошину О.В., Нажмудінову О.М., Міщенко Н.М. та Хоменко І.А.) з подоланням цього важливого етапу навчання та бажаємо магістрам успішно завершити останній семестр 2 року навчання та приступити до виконання кваліфікаційної роботи!!!!