flowers

Захист звітів за результатами проходження виробничої практики магістрами 2 року навчання (спеціальність 103 «Науки про Землю», ОП «Метеорологія та кліматологія»)

flowers
  • 10.09.2021

Голова комісії з захисту: к. геогр.н., доц. Прокоф’єв О.М.

Секретар: студ. гр. МЗМ-20, Богданова Д.О.

 

Виробнича практика магістрів метеорологів та кліматологів тривала з 2 по 30 серпня 2021 р., а базами практики були обрані ГМЦ ЧАМ і АМСЦ Одеса, Херсонський ЦГМ (АМСЦ), Чернігівський обласний ЦГМ та Закарпатський обласний ЦГМ (АМСЦ Ужгород).

Метою виробничої практики було закріплення знань теоретичного матеріалу; знайомство з організаційною структурою оперативних прогностичних підрозділів; набуття навичок по складанню, обробці та аналізу оперативних матеріалів, використанню розрахункових методів діагнозу та прогнозу погодних умов, складання попереджень (прогнозів) про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

До задач практики належали: вивчення структури організації бази практики і одержання навиків роботи в трудових колективах, ознайомлення з новими технологіями метеорологічних спостережень та методами обробки даних, ознайомлення з напрямками кліматичних досліджень в Україні, та досліджень України в Антарктиді, аналіз динаміки метеорологічних величин в сучасних умовах глобальних змін клімату, набуття навичок аналізу та прогнозу атмосферних процесів в умовах оперативної роботи, вивчення нових регіональних методів прогнозу погоди та схем обслуговування споживачів.

Всі практиканти:

  • вчасно почали проходження практики;
  • пройшли інструктаж щодо техніки безпеки на виробництві;
  • отримали навички роботи у виробничих підрозділах з оперативного гідрометеорологічного обслуговуванню споживачів;
  • відповідально поставилися до всіх етапів та видів робіт;
  • створили за допомогою своїх керівників від бази практики якісні та вичерпні звітні матеріали;
  • надіслали звіти до керівників практики від кафедри на перевірку;
  • підготували презентацію за результатами практики.

Більшість магістрів вже працює за фахом, тому захист відбувся у гібридному форматі – частина магістрів прийняла участь у заході за допомогою платформи Zoom з робочого місця. Всі практиканти вдало захистили результати своєї праці, отже більш 70 % магістрів отримали оцінку «відмінно», решта «добре».

Вітаємо магістрів МЗМ-20 та їх керівників (Прокоф’єва О.М., Семергей-Чумаченко А.Б., Агайар Е.В., Волошину О.В., Катерушу Г.П., Нажмудінову О.М. та Хоменко І.А.) з подоланням цього етапу навчання та бажаємо магістрам вдало завершити останній семестр 2 року навчання та приступити к роботі над кваліфікаційною роботою магістра!!!!