flowers

Запрошення на захист дисертаційної роботи Ільїної А.О.

flowers
  • 10.12.2021

ПОВІДОМЛЕННЯ

17 грудня 2021 р. (п’ятниця) об 11 год. 00 хв. , ауд.312 (НЛК №1)

відбудеться  захист дисертаційної роботи аспірантки

ІЛЬЇНОЇ АННИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
за спеціальністю 103 «Науки про Землю»

«МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЮ ВІВСА ПОСІВНОГО В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ»


Науковий керівник: д-р геогр. наук, професор, завідувач кафедри агрометеорології та агроекології Польовий А.М.

 По організаційних питаннях звертатись письмово за електронною адресою: aspirant@odeku.edu.ua