flowers

Повідомлення про захист дисертаційної роботи Михайленко В.І.

flowers
  • 4.10.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ

25 листопада 2022 р. (п’ятниця) об 10 год. 00 хв., ауд. 312 (НЛК №1)

відбудеться  захист дисертаційної роботи аспіранта

МИХАЙЛЕНКА ВЛАДИСЛАВА ІВАНОВИЧА
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
за спеціальністю 101 «Екологія»:

«ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ОДЕСЬКОЇ ПРОМИСЛОВО-МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ СТІЙКИМИ ОРГАНІЧНИМИ ПОЛЮТАНТАМИ»


Науковий керівник: доктор геолого-мінералогічних наук, професор,

завідувач кафедри екології та охорони довкілля Сафранов Т.А.

 

З організаційних питань звертатись письмово за електронною адресою: aspirant@odeku.edu.ua